Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 05 19     Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)     metai C

 

EVANGELIJA  Jn 20, 19-23

    Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Šiandien švenčiamos Sekminės nėra nei Jėzaus, nei pirmųjų krikščionių išradimas. Tai sena žydų šventė, kai izraelitai minėdavo dieną, kuomet išrinktoji tauta ant Sinajaus kalno iš Dievo gavo dešimt įsakymų. Remiantis Šventajame Rašte randamomis užuominomis buvo laikoma, kad Dievas savo įsakymus davė, praėjus penkiasdešimčiai dienų po žydų tautos išvedimo iš Egipto. Paprastai, prabilus apie Šventąją Dvasią, niekas iki galo visko aiškiai negalime suprasti. Šventoji Dvasia atpažįstama ne tiek pagal tai, ką vienas ar kitas išmintingas teologas yra apie Ją pasakęs, bet iš savo veikimo žmonių gyvenime. Jei koks Šventojo Rašto Žodis, Šventųjų Mišių metu išgirsta malda, mąstymo metu girdėtos mintys palietė mūsų širdį, nereikia nė abejoti: čia veikė Šventoji Dvasia. Jei atrandame savyje anksčiau nepatirtos drąsos padaryti ryžtingą sprendimą, sutvarkyti pašlijusius santykius, kurie verčia kentėti mus ir kitus žmones, atverti širdį nelauktam atleidimui, nė neabejokime: mūsų širdyje veikia Šventoji Dvasia. Šventoji Dvasia švelniai, dažnai ir nepastebimai, prisideda, gaivindama mūsų tikėjimą, išlaisvindama jį iš baimės gniaužtų, atverdama mūsų širdis Dievo meilei. Tik per Šventąją Dvasią pašalinamos visos biurokratinės apnašos, darančios tikėjimą nuobodžiu privalomu dalyku, kuris, daugelio nuomone, atima gyvenimo džiaugsmą. Ji leis kiekvienam mūsų kasdien patirti tikrojo tikėjimo į prisikėlusį Kristų naujumą ir grožį. Šiais Tikėjimo metais verta pabrėžti tikėjimo dovaną, kuri atveria vartus į visas kitas Šventosios Dvasios dovanas. „Nė vienas negali ištarti: ‘Jėzus yra Viešpats‘, jei Šventoji Dvasia nepaskatina" (1 Kor 12, 3). „Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: ‘Aba, Tėve!‘" (Gal 4, 6).

 

SKELBIMAI

 

  • Švenčiame Sekmines - šv. Dvasios atsiuntimo šventę. Dalyvaujantieji šv. Mišiose pelno visuotinius atlaidus. Šiuo sekmadieniu Bažnyčia užbaigia liturginį Velykų laikotarpį.
  • Ateinantį trečiadienį, gegužės 22 d., 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės šventę.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.20  Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas

05.21  Šv. Kristofotas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

05.22  Šv. Rita Kašietė, vienuolė

05.25  Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas;

  šv. Grigalius VII, popiežius; šv. Marja Magdalena de Paci, mergelė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas