Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 05 12             VII-asis    Velykų    sekmadienis                    metai C

EVANGELIJA  Lk 24,  46 - 53 

„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių". Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kristaus „pakilimas į dangų" yra ne išėjimas į tolimą kosmoso zoną, bet išliekamas artumas, kurį mokiniai jaučia taip stipriai, kad tai virsta džiaugsmu ir Dievo šlovinimu (Lk 24, 50-53). Kristus pas Tėvą nėra toli, „į dangų žengdamas, mūsų varganų neapleido" (I Šeštinių Dėkojimo giesmė), daugių daugiausia mes esame nuo jo toli; bet kelias suartėti atviras.

Tai ne geografinio pobūdžio kelionė, bet širdies kelionė iš užsisklendimo savyje į naują pasaulį aprėpiančią dieviškąją meilę. „Meile galime būti jame," - sako šv. Augustinas († 430). Panašiai kalba ir apaštalas Paulius: „Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje" (Rom 8, 38-39).
Vadinasi, į dangų įžengiame tiek, kiek širdyje per tikėjimą, viltį ir meilę priartėjame prie Jėzaus ir su juo susivienijame. Dėl šios priežasties šiandienė Žengimo į dangų iškilmė kviečia mus į glaudžią bendrystę su mirusiu ir prisikėlusiu Jėzumi, neregimai esančiu kiekvieno iš mūsų gyvenime.

Viešpats sako mums, kad įmanoma čia ir dabar kurti Jo Karalystę. Žengimas į dangų reiškia Bažnyčios pradžią, kvietimą į naują kelionę, kurioje pagrindiniais veikėjais esame mes. Nuo dabar nebe pats Jėzus veikia ir moko, bet prašo, kad Jo mokiniai veiktų ir mokytų. Svarbiausias šią šventę nusakantis elementas yra mokinių pasiuntimas skelbti Evangeliją. Kaip tik nuo šios akimirkos tai tampa svarbiausiu mokinių uždaviniu.

 

SKELBIMAI

  • Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje pravedamos šia tvarka: 17.30 val. išstatomas Švč. Sakramentas, giedama Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda. 18 val. švenčiamos šv. Mišios po kurių giedama giesmė „Sveika Marija Motina Dievo" Sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija giedama sumos - 10.30 val. šv. Mišių metu.
  • Ateinantį sekmadienį bus švenčiamos Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimas. Prieš sumos šv. Mišias bus pravedama procesija. Dalyvaujantiems suteikiami visuotiniai atlaidai.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.13  Fatimos Švč. M. Marija

05.14  Šv. Motiejus, apaštalas

05.16  Šv. Andriejus Bobola, Jėzaus Draugijos kunigas, kankinys

05.18  Šv. Jonas I, popiežius, kankinys


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas