Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 01 20                        II-asis eilinis sekmadienis                        metai C


EVANGELIJA  Jn  2,  1 - 11

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno". Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!" Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps". Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens". Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui". Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei". Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 

Prasidėjo Maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiai tradicijai, gimusiai protestantiškoje aplinkoje, jau daugiau kaip 100 metų. Jau daugiau kaip aštuonis dešimtmečius maldų savaitėje kasmet dalyvauja ir katalikai. Tačiau pats rimčiausias apsisprendimas už ekumenizmą įvyko prieš penkis dešimtmečius vykstant Vatikano II Susirinkimui. Apie krikščionių vienybę buvo diskutuojama jau pirmojoje Susirinkimo sesijoje, vykusioje 1962 m. spalio 11 - gruodžio 8 dienomis, o galutinis jų rezultatas - Susirinkimo dekretas apie ekumenizmą. „Visi krikščionys šios oktavos metu yra kviečiami melstis, kad pagaliau įvyktų Kristaus pageidavimas, kad visi būtų viena, kad krikščionys sudarytų vieną šeimą ir vieną Bažnyčią. Nuo šios tikėjimo vienybės priklauso ir dvasinė bei moralinė tautų vienybė. Religinis susiskaldymas daug kenkia pačiai kultūrai, papročiams ir kitoms gyvenimo apraiškoms. Religinio susiskaldymo žalingumą mato ne tik katalikai, bet ir nekatalikai. Užtenka tik paminėti, kad šios maldų oktavos įkūrėjas buvo episkopalų pastorius Paul Wattson. Visi tikintieji, o ypač krikščionys, turi pajusti ir suprasti, kad jie priklauso vienai šeimai ir turi sudaryti vieną šeimą. Bet kad tai įvyktų, dar reikia pašalinti daug kliūčių, daug ką išsiaiškinti, prasklaidyti nepasitikėjimo miglas ir su tikru nuoširdumu ieškoti bendros kalbos. Reikia daugiau dėmesio kreipti į tai kas mus vienija, o tai padės geriau vieniems kitus suprasti ir, laikui bėgant, pašalinti ir tai, kas mus skiria. Bet visa tai reikalauja daug geros valios ir daug maldų. Pats Kristus prieš pat savo kančią ir mirtį kreipėsi į savo dangiškąjį Tėvą prašydamas, kad jo mokiniai ir visi krikščionys išliktų vienybėje. Ši, iš Kristaus maldos išplaukianti vienybė gali būti trejopa: pirmiausia - tai vienybė tarp pačių katalikų, toliau - vienybė tarp krikščionių, ir pagaliau vienybė tarp nekrikščionių, kuri pasireiškia pagarba Bažnyčiai. Tam tikslui ir skiriama ši maldų oktava.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį pirmadienį sausio 21 d. nuo 8.30 val. iki sausio 22 d. 8 val. parapijos bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, skirta Tikėjimo metams.
  • Ateinantį antradienį Sausio 22 d., 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišias švęs Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros klebonas dekanas prelatas kanauninkas Vytautas Gustaitis Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas".
  • Iki sausio iki 25 d. tęsiasi krikščionių vienybės aštuondienis. Vakaro 18 val. šv. Mišių metu šia intencija kalbama visuotinė malda. Dalyvaujantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteigti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.21  Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

01.22  Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

01.24  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

01.25  Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas

01.26  Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas