Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2013 01 06  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)  sekmadienis    metai C


EVANGELIJA  Mt  2,  1 - 12

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti". Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą - Izraelį". Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau". Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Verta iš karto atkreipti dėmesį į tai, kad šios dienos iškilmė nėra „Trijų Karalių šventė", kaip kad ją įprastai vadiname šventė. Šis terminas tik pakeičia ir paprasčiau perteikia Viešpaties Apsireiškimo iškilmės esmę. Kalėdų dieną mes šventėme Jėzaus gimimą, tuo tarpu šiandieninė šventė kviečia mus susimąstyti, dėl ko gimė Jėzus. Kodėl Dievo Sūnus tapo žmogumi? Trijų Išminčių kelionė pas Viešpatį mums patvirtina: Dievas atėjo į pasaulį ne tam, kad jame liktų pasislėpęs (ar paslėptas, kaip galbūt ne vienam patiktų), ne todėl, kad turėjo kažkokių reikalų žemėje, bet tam, kad pasirodytų žmonėms, kad šie galėtų Jį pažinti. Tai liudijimas, kad Dievas atėjo pas visus. Jis visus kviečia Jį pažinti ir pripažinti bei pasinaudoti Jo atėjimo į pasaulį vaisiais. Ne vien tik gimimas, bet ir visas Jėzaus žemiškasis gyvenimas yra Jo Apsireiškimas. Šiandien kalbama apie tai, kad žmonės pamatė ir pripažino Dievą, suvokdami, kad nuo šiol jau nebėra palikti vieni. Dievas tampa žmogumi, kad atsidurtų su mumis viename lygyje, kad galėtų kreiptis į mus ir elgtis mums suprantamu būdu. Šventajame Rašte randame žodžius: „Daug kartų ir įvairiais būdais Dievas kalbėjo mūsų tėvams per pranašus, o galiausiai prabilo į mus per Sūnų". Jėzaus atėjimas yra Dievo apsireiškimo žmogui viršūnė, lemiamas Dievo žodis, po kurio jau nebėra ką bepasakyti iki tos akimirkos, kai žmogus sugebės pažinti ir priimti Dievą Jėzaus Kristaus asmenyje. Kalėdos yra šventė, kai mes prisimename, kad Dievas atėjo pas mus, o Apsireiškimo šventėje prisimename, kad mes einame pas Dievą, einame, kaip laisvi kūriniai, gaubiami meilės ir patys trokšdami mylėti. Mes sugebame leistis į nuostabius nuotykius: tyrinėjame Visatą, išrandame mechanizmus ir vaistus, tikrovę atvaizduojame mene ir literatūroje. Ši kelionė nėra skirta vien tik patiems protingiausiems, nes Dievas atlygina visiems Jo ieškantiems. Mat, tokiai kelionei reikia išminties...

 

 

SKELBIMAI

 

  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.
  • Sausio 22 d., 12 val. švęsime Palaimintojo Jono Pauliaus II dieną. Šv. Mišias švęs Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros klebonas dekanas prelatas kanauninkas Vytautas Gustaitis Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t. y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Šv. Mišias transliuos „Marijos radijas". Šv. Mišiose daroma rinkliava skirta paremti „Marijos radijas" veiklą.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteigti bažnyčios vestibiulyje arba parapijos raštinėje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.07  Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas