Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 11 25   XXXIV - asis eilinis sekmadienis  (Kristus Karalius)    metai B


EVANGELIJA  Jn  18,  33b - 37

Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?" Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?" Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?" Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia". Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?" Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Mano karalystė ne iš šio pasaulio,- taip, stovėdamas Piloto akivaizdoje, kategoriškai pareiškė Kristus. Pilotui šie žodžiai taip ir liko nesuprantami, tačiau kyla įtarimas, jog taip pat ir nemaža krikščionių nesugebėjo suvokti jų reikšmės, nesugebėdami juose įžvelgti paraginimo pasinaudoti nepaprasta galimybe.

Kaip besakytume, tačiau Kristaus karalystė, tegul ir galutinai neatbaigta, jau yra šiame pasaulyje, tačiau ji ne iš šio pasaulio. Visi nesusipratimai šiuo klausimu paprastai kyla iš norų kategoriškai atriboti minėtas sąvokas. Žmonių mintys svyruoja tarp mistikos ir noro veikti šiame pasaulyje. Kalbėdami Viešpaties maldą, mes nuolat pakartojame žodžius: "Teateinie tavo karalystė", tačiau gal ir nesusimąstome, ką patys galime daryti, kad toji karalystė nuolat plistų. Būdami Dievo karalystės nariais, turime suvokti, jog Dievo karalystė yra taip pat ir ten, kur atnešamas Dievo švelnumas vargstančiam, iškankintam žmogui, taip, kaip tai padarė mūsų Karalius, ateidamas nešti pagalbos blogio prislėgtai žmonijai.

Kristaus karalystei reikalinga erdvė parengiama plečiant meilę, atleidimą, taiką, švelnumą. Mums reikia rūpintis Dievo karalystės reikalais, tačiau tai nereiškia aklo fanatiškumo. Ko gero, niekas taip nekenkia Kristaus paskelbtai karalystei, kaip uolūs fanatikai, savo teisumą išreikšdami netolerantiškumu ir įniršiu.

Gal tada suprasime, jog ir Bažnyčia, būdama tos karalystės dalimi yra vienas kitam padedančių žmonių bendruomenė, kurios nariai stengiasi suprasti vieni kitus ir vieni kitiems padeda atsiverti Dievo tiesai.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesyje, kuris skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Ateinantį sekmadienį pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, penktadieniais laikomasi pasninko, taip pat dalyvaujame Advento rekolekcijose, kurios vyks gruodžio mėn. 22 ir 23 d.d. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos „Marijos valandos", 8 val. bus švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius parapijos bendruomenės narius. Taip pat ateinančio sekmadienio rinkliava bažnyčioje skiriama paremti labdaros valgyklą adresu Partizanų 5, kurioje kasdien maitinasi socialiai remtini žmonės.
  • Ateinantį sekmadienį bus šventinami kalėdaičiai, jų bus galima įsigyti bažnyčios vestibiulyje. Auka už kalėdaičius yra Jūsų parama rengiamai bažnyčiai.
  • Šiuo metu renkamos aukos bažnyčios suolų įrengimui, jas galima įteigti bažnyčios vestibiulyje darbuotojui, kuris įgaliotas rinkti šias aukas.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.30  Šv. Andriejus, apaštalas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas