Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 10 14   XXVIII - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Mk  10,  17 - 30

Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną". Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės". Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane". Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!" Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę". Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?" Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma". Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave". Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje - amžinojo gyvenimo.

 

PASKELBTI  TIKĖJIMO  METAI

Ketvirtadienį, spalio 11 dieną, minėdama Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtąsias metines ir 20 metų sukaktį nuo Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo visa pasaulinė katalikų bendrija pradėjo Tikėjimo metus. Šventasis Tėvas ketvirtadienio rytą Šv. Petro aikštėje aukojo jų atidarymo Mišias. Tikėjimo metai, kuriuos šiandien pradedame, pratęsia tą kelią, kuriuo Bažnyčia ėjo per pastaruosius penkis dešimtmečius: nuo Vatikano II Susirinkimo, per Dievo Tarno Pauliaus VI mokymą, kuris 1967-aisiais buvo paskelbęs „Tikėjimo metus", iki Didžiojo 2000 metų jubiliejaus, kuriuo palaimintasis Jonas Paulius II kvietė visą Bažnyčią iš naujo kelti akis į Kristų, vienintelį Gelbėtoją vakar, šiandien ir visados. Toliau homilijoje priminęs Evangelijos skaitinyje skambėjusius Kristaus žodžius: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams" (Lk 4,18), Popiežius sakė, kad ši Kristaus misija, šis judėjimas ir toliau vyksta erdvėje ir laike, driekdamasis per visus amžius ir žemynus. Šitas judėjimas, paskatintas Tėvo, stiprinamas Šventosios Dvasios, neša Gerąją naujieną visų laikų vargdieniams - vargdieniams materialine ir dvasine prasme. Bažnyčia yra šio Kristaus veikimo pirmas ir būtinas įrankis, nes Bažnyčia su Kristumi suvienyta kaip kūnas su savo galva. Primindamas Susirinkimo pradininko palaimintojo Jono XXIII ir Susirinkimo darbus užbaigusio Dievo Tarno Pauliaus VI pasisakymus, popiežius Benediktas atkreipė dėmesį, kad nors Susirinkimas atskirai specifiškai nesvarstė tikėjimo temos ir kad nėra nė vieno specialiai tikėjimui skirto Susirinkimo dokumento, vis dėlto visus Susirinkimo darbus įkvėpė suvokimas ir troškimas, jog būtina iš naujo pasinerti į krikščioniškąjį mokymą, kad galėtume jį iš naujo įtikinamai pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui. Dėl to, - sakė Popiežius, - daug kartų esu kalbėjęs apie būtinumą grįžti prie Susirinkimo „raidės", tai yra prie pačių dokumentų ir juose ieškoti tikrosios Susirinkimo dvasios. Susirinkimas neišrado nieko nauja tikėjimo sferoje, seno tikėjimo nepakeitė nauju. Susitikimui rūpėjo, kad tas pats tikėjimas būtų gyvas šiandien, kad jis nuolat būtų gyvas besikeičiančio pasaulio tikėjimas. Štai kas yra Tikėjimo metai, - sakė Popiežius, - tai piligrimų kelionė per šiuolaikinio pasaulio dykumą. Į ją nešamės tik tai kas svarbiausia; neimame nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų, nei dviejų palaidinių (Lk 9,3), o tik Evangeliją ir Bažnyčios tikėjimą, kurio puiki išraiška yra Vatikano II Susirinkimo dokumentai, kaip ir prieš 20 metų paskelbtas Katalikų Bažnyčios Katekizmas.

SKELBIMAI

  • Kviečiame Jus prisidėti prie Kauno kunigų seminarijos išlaikymo ir bažnyčios suolų įrengimo. Auką galima įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur renkamos įvairios aukos, arba parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

10.15  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.16  Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė; šv. Margarita Marija Alakok, mergelė

10.17  Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys

10.18  Šv. Lukas, evangelistas


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas