Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2012 08 26   XXI - asis eilinis sekmadienis        metai B


EVANGELIJA  Jn  6,  60 - 69

Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!" Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki". Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo". Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?" Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu - Dievo Šventasis".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Apaštalams buvo užduotas klausimas, veriantis sielą, kaip aštriausi ašmenys, jis skamba šiandien ir mums: „Gal ir jūs norite pasitraukti?" Mokytojas yra visiškai laisvas. Jis niekuomet neprašė malonės iš savo klausytojų, iš nieko nemaldavo paramos, užuojautos ar paguodos. Jėzui labiau, nei bet kokie pagyrimai rūpi Jo skelbiama tiesa apie Dievo karalystę. Jis taip pat žino, kad kiekvienas mokinys turi augti savo dvasia, trokšta, kad mes, Jo mokiniai, jaustumės esą atsakingi už save, būtume laisvi ir savarankiški, todėl klausia: „Gal norite pasitraukti?" Ko gero, net ant kryžiaus Išganytojas nesijautė toks vienišas...
  Visų vardu atsakyti ryžosi Petras. Jis leido, kad girdimas Žodis iš Viešpaties lūpų pakeistų jo širdį. Jis, Petras, toks, kaip ir mes, paprastas, sugrubusių rankų ir raukšlėto veido žmogus, visas persisunkęs ežero vandens ir žuvų kvapais, gerai neišsimiegojęs po naktų, praleistų metant tinklus. Jis, toks, kaip ir mes, staigus ir silpnas, nujaučiantis didelius dalykus ir pasimetantis, kai juos reikia įvykdyti. Tai jį, Petrą, mums, kaip ganytoją davė pats Kristus. Ne tobuląjį Joną, savo mylimą mokinį, didįjį mistiką, kartu su Jėzaus Motina stovėjusį po kryžiumi, bet Petrą, kuris niekuo nesiskirtų nuo mūsų ir galėtų atsakyti visų vardu. „Pas ką mes eisime, Viešpatie?" Juk niekur kitur nerasime tiek giedros, tiek tiesos, gėrio ir šviesos, tiek tylos, kurioje prie žmogaus priartėja Dievas. Kur kitur galime tikėtis tikros pagalbos ir vilties ateityje kvėpuoti Dievo malone? Tu, Viešpatie, mus pakvietei, todėl mes daugiau neturime kur eiti. Galime tik pasilikti su Tavimi...

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesyje, skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos, šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Artėja mokslo metų pradžia, tad kviečiu moksleivius deramai pasiruošti naujiems mokslo metams. Ta proga rugsėjo mėn. 2 d. 12 val. šv. Mišių metu melsimės už parapijos moksleivius ir mokytojus. Kviečiu vaikus ir jaunimą dalyvauti šv. Mišiose, atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją.
  • Nuo ateinančio sekmadienio bus renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Šiais metais parapijai nustatyta 8500 Lt dydžio auka. Aukas galime įteikti bažnyčios vestibiulyje prie stalo, kur yra renkamos įvairios aukos, arba - parapijos raštinėje.

 

Šventųjų  minėjimas

08.27  Šv. Monika

08.28  Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.29  Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas