Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 08 19   XX - asis eilinis sekmadienis        metai B

 

EVANGELIJA  Jn  6,  51 - 58

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę". Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!" O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną - gyvens per amžius".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Būti krikščionimi, reiškia: leisti Kristui gyventi mumyse ir gyventi Kristuje, susivienijus su Juo pačiu glaudžiausiu būdu. Todėl dalyvauti Mišiose, reiškia: maitintis priskėlusiu Kristumi, kuris ateina pas mus ir auga mumyse. Tai nepaprastas dalykas. Mišios yra mūsų buvimas kartu su Kristumi, jose gyvena prisikėlęs Kristus, kuris sako: „Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame". Šis buvimas Jame ir Jo buvimas mumyse kasdien veda mus į amžinąjį gyvenimą, kuris iš tiesų nėra tai, kas dar turi ateiti, bet paprasčiausiai mūsų pačių gyvenimo pilnatvė susivienijimas su Kristumi ir buvimas jame. Dangus nėra žvaigždynuose paslėpta vieta. Dangus - tai visuomet būti su Viešpačiu...
 Taip mes dabar vienijamės su Prisikėlusiuoju Kristumi, kuris Velykų rytą išėjo iš kapo ir pasiliko su mumis sakydamas - „štai aš esu su Jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos". Jis yra begalinis, esantis visur, peržengiantis laiko ir erdvės ribas, neišsemiamas, visas esantis kiekviename pakonsekruotos duonos trupinėlyje ir kiekviename pakonsekruoto kraujo lašelyje. Tik alkstantieji Dievo, tik tie, kurie jam paklūsta, sugeba tikėti Jėzų, sutikti Jį. maitindamiesi Juo surasti tikrą gyvenimo kelią - gyvenimo, teisingumo, tiesos ir meilės kelią. Šv. Augustinas priduria: „Viešpats sakė, kad jis yra iš dangaus nužengusi duona, ragindamas jį tikėti. Valgyti gyvąją duona - reiškia tikėti. Kas tiki - valgo ir yra neregimai pasotinamas. Ir lygiai taip pat neregimai jis atgimsta naujam, gilesniam ir tikresniam gyvenimui, atgimsta viduje, tampa nauju žmogumi".

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį trečiadienį, rugpjūčio mėn. 22 d. 12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II, kurio kraujo relikviją mes turime. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.
  • Artėja mokslo metų pradžia, tad kviečiu moksleivius deramai pasiruošti naujiems mokslo metams. Ta proga rugsėjo mėn. 2 d. 12 val. šv. Mišių metu melsimės už parapijos moksleivius ir mokytojus. Kviečiu vaikus ir jaunimą dalyvauti šv. Mišiose, atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją.

 

Šventųjų  minėjimas

08.20  Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas

08.21  Šv. Pijus X, popiežius

08.22  Švč. Mergelė Marija Karalienė

08.23  Šv. Rožė Limietė, mergelė

08.24  Šv. Baltramiejus, apaštalas

08.25  Šv. Liudvikas; šv. Juozapas Kalasantas, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas