Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2012 05 06   V-asis    Velykų   sekmadienis     metai B

EVANGELIJA  Jn  15,  1  - 8

„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas - vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 Jėzaus mokyme dažniausiai atsispindi to meto kasdieniški gyvenimo pavyzdžiai. Šį kartą jis pateikia mums šakelės ir vynmedžio alegoriją. Šakelė yra vynmedžio dalis, nes tarp jų teka tie patys syvai. Sunku įsivaizduoti artimesnę vienybę. Prisikėlęs Viešpats kviečia mus pasilikti su Juo, pajusti tą nuostabią ir sveiką priklausomybę nuo Jo. Mūsų artumas su Viešpačiu yra ta vieta, kur atsiskleidžia visa tiesa apie mus, ten mes galime pasotinti labiausiai nepasotinamus savo gyvenimo troškimus. Būti Jėzaus mokiniu - tai gyventi nenumaldomu troškimu: į šeimą, į darbovietę, visiems savo brangiausiems asmenims nešti džiugią Evangelijos naujieną. Nebūdami su Viešpačiu, tikrai to nesugebėsime padaryti. Reikia tik visuomet būti kartu su Juo. Atrasdami laiko maldai, pasiliekame Kristuje, atnaujiname tą dieviškąjį gyvenimą, kurį įskiepijo mumyse Šventoji Dvasia Krikšto metu. Maldoje Dievas mus apvalo, suteikdamas mums suvokimą, kas šiame gyvenime duoda vaisių - tai tas su kuriuo pasiliekame vienybėje. Vaisius, kurį turime duoti, yra meilė, o jos sąlyga - „pasilikimas". Pasilikti Kristuje, reiškia ir pasilikti Bažnyčioje. Visa tikinčiųjų bendruomenė tvirtai įskiepyta į Kristaus vynmedį. Kristuje sudarome vieną visumą. Išvien priešinamės audrai ir vienas kitą saugome. Bažnyčia, kaip Dievo žodžio skelbėja ir sakramentų teikėja, susieja mus su Kristumi, tikruoju vynmedžiu. Todėl šv. Augustinas sako: „Kiek kas nors myli Bažnyčią, tiek jis turi Šventosios Dvasios." Su Bažnyčia ir Bažnyčioje Kristus yra gyvybės šaltinis, ta didybė, kurios ieškome ir ilgimės. Jis dovanoja save ir per tai dovanoja mums Dievą, laimę, meilę.

 

SKELBIMAI

  • Pradėjome gegužines pamaldas, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Jos pravedamos tokia tvarka: 17.30 val. išstatomas Švč. Sakramentas, giedama Marijos litanija, kalbama Šv. Bernardo malda. 18 val. švenčiamos šv. Mišios, po kurių giedama giesmė „Sveika Marija Motina Dievo". Sekmadieniais Švč. M. Marijos litanija bus giedama sumos - 10.30 val. šv. Mišių metu.
  • Gegužės mėn. sekmadieniais 13 val. bus švenčiamos Pirmosios Komunijos šventės.
  • Šiemet gegužės 1 d. buvo minimos pirmosios metinės, kaip palaimintuoju buvo paskelbtas Jonas Paulius II. Popiežiumi kardinolas Karolis Vojtyla buvo išrinktas 1978 m. spalio 16 d., o savo tarnystę pradėjo spalio 22 d. Kiekvieno mėnesio 22 d. jo, kaip Palaimintojo dieną,12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II, kurio kraujo relikviją mes turime. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios bus surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje. Kiekvieno mėnesio šią dieną bus kviečiami svečiai iš įvairių parapijų, kad galėtų pasimelsti ir pabūti prie Palaimintojo.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.12  Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas