Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2012 05 27       Šventosios Dvasios atsiuntimas  (Sekminės)       metai B

EVANGELIJA  Jn  20,  19 - 23

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Praėjus penkiasdešimčiai dienų po Velykų, žydai minėdavo Mozės Įstatymą, dovanotą ant Sinajaus kalno, ir dėkodavo už nuimtą javų derlių, mat pjūtis prasidėdavo po Velykų. Ta diena vadinta Sekminėmis. Kristaus laikais ji buvo vadinama graikišku žodžiu „Pentecostē" - „Penkiasdešimta diena". Naujajame Testamente, Apaštalų darbų knygos antrame skyriuje, aprašomos Sekminės yra glaudžiai susijusios su Senojo Testamento įvykiais. Praėjus penkiasdešimčiai dienų po Velykų, kaip buvo pažadėjęs Jėzus, apaštalams atsiunčiamas Globėjas - Šventoji Dvasia (Jn 14, 16-17).  Šie vyrai be baimės išėjo į gatves ir ėmė skelbti Gerąją Naujieną apie nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų. Jie nebebijojo, nes jautėsi esą stipresnėse rankose. Apaštalas Jonas Pirmajame savo laiške rašo: „Tobula meilė išveja baimę" (4, 18). O tobulą meilę mums gali suteikti tik Šventoji Dvasia. Nusakyti, kas yra Šventoji Dvasia, nėra lengva: tai ne daiktas, kurį galime nagrinėti pasitelkdami vien tik mūsų žmogišką mąstymą. Dievo žodis ištaria karčią tiesą, kad „juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios" (1 Kor 2, 14). Taip, Šventoji Dvasia yra nenusakoma, tačiau atpažįstama. Bažnyčios mistikų patirtis kalba apie Dvasios švelnų prisilietimą tyloje ir dėmesingoje maldoje. „Tylioji mūsų sielos viešnia", - taip šv. Augustinas († 430) vadina Šventąją Dvasią. Norėdamas ją pajusti žmogus turi nutilti. Dažnai Dievo Dvasia labai tyliai kalba mumyse ir su mumis mūsų sąžinės tyloje arba per kitus vidinius ar išorinius impulsus. Juo labiau atsiveriame Šventajai Dvasiai, juo vaisingiau ji gali mus mokyti gyventi ir mumyse vietoje kūno darbų (Gal 5, 19-21) nokinti savo vaisius (Gal 5, 22-23). Matta el Meskinas († 2006), Koptų Bažnyčios vienuolis, pataria: „Jeigu trokšti melstis Dievo akivaizdoje, turi aiškiai suvokti, kad esi palaikomas Šventosios Dvasios. Ji tave atgimdė Krikšto vandenyje. Širdies gilumoje kvieskis ją, kad ji paruoštų tave maldai ir suteiktų tau jėgų atlikti šią maldą pagal Tėvo ir Sūnaus troškimą. Tik maldoje auga naujas žmogus, atgimęs tavyje iš Šventosios Dvasios. Tik maldoje šis naujas žmogus gauna dievišką šviesą, atpažįsta Dievo valią ir išmoksta pagal ją gyventi."

SKELBIMAI

 

 

  • Švenčiame Sekmines - šv. Dvasios atsiuntimo šventę. Dalyvaujantieji šv. Mišiose pelno visuotinius atlaidus. Šiuo sekmadieniu Bažnyčia užbaigia liturginį Velykų laikotarpį.
  • Gegužės 31 d. vakaro 18 val. šv. Mišios melsimės už gegužinių pamaldų dalyvius.
  • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Po vakaro 18 val. šv. Mišių kalbama Jėzaus Širdies litanija. Sekmadieniais Jėzaus Širdies litanija bus kalbama po sumos šv. Mišių.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos meldžiantis aukotojų intencija.
  • Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės šventę, taip pat minėsime Tėvo dieną, - visose tos dienos šv. Mišiose bus meldžiamasi už gyvus ir mirusius tėvus, po kiekvienų Mišių bus laiminami dalyvaujantys pamaldose tėvai.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.31  Švč. M. Marijos Apsilankymas

06.01  Šv. Justinas, kankinys

06.02  Šv. Marcelinas ir šv. Petras, kankiniai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas