Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2012 05 20  VII-asis  Velykų sekmadienis Viešpaties Žengimas į Dangų  (Šeštinės)

 

EVANGELIJA  Mk  16,  15 - 20

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks". Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Šio sekmadienio liturginė Kristaus Žengimo į dangų iškilmė (Šeštinės) primena, kad į dangų pakeltame Kristuje žmogus įžengė į naują ir neregėtą Dievo artybę, dabar amžiams atrasdamas vietą Dieve. Dangus religine prasme yra ne vieta, bet būsena. Kalbant apie Dievą, taip pat dangų ar rojų, beprasmiška sakyti: viršuje ar apačioje, aukštai ar žemai. Žodžiu „dangus" žymima ne vieta už žvaigždžių, bet kai kas iškiliau - pats Kristus, dieviškasis Asmuo, visiškai ir visiems laikams prisiimantis žmogystę, tas, kuriame amžiams suvienyti Dievas ir žmogus. Ir prie dangaus priartėjame arba į dangų įžengiame tiek, kiek priartėjame prie Jėzaus ir su juo susivienijame. Dėl šios priežasties šiandienė Žengimo į dangų iškilmė kviečia mus į glaudžią bendrystę su mirusiu ir prisikėlusiu Jėzumi, neregimai esančiu kiekvieno iš mūsų gyvenime.Turėdami tai prieš akis, suprantame, kodėl evangelistas Lukas sako, kad, Jėzui įžengus į dangų, mokiniai grįžo į Jeruzalę „džiaugsmo kupini" (Lk 24, 52). Jie džiaugiasi, kad tai, kas įvyko, buvo ne atsiskyrimas: jie dabar tapo tikri, jog nukryžiuotas ir prisikėlęs Kristus yra gyvas ir kad jame amžiams atsivėrė vartai į amžinąjį gyvenimą. Kitaip tariant, įžengimu prasideda ne Kristaus laikinas pasišalinimas iš pasaulio, bet nauja, galutinė ir nepanaikinama jo buvimo forma, jo dalyvavimo karališkojoje Dievo galybėje galia. Jiems, mokiniams, padrąsintiems Šventosios Dvasios galios, teks užduotis leisti pajusti jo buvimą liudijant ir skelbiant. Viešpaties Žengimo į dangų iškilmė turėtų ir mus pripildyti giedrumo bei entuziazmo kaip apaštalus, kurie „džiaugsmo kupini" grįžo nuo Alyvų kalno. Lygiai kaip jie, mes irgi, atsiliepdami į „dviejų vyrų baltais drabužiais" (Apd 1, 10) kvietimą, turėtume ne stoviniuoti žiūrėdami į dangų, bet, vadovaujami Šventosios Dvasios, visur skelbti išganingą žinią apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Mus lydi ir guodžia jo paties žodžiai, kuriais užbaigiama Evangelija pagal Matą: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos" (Mt 28, 19).  Istorinis Kristaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų pobūdis padeda mums suvokti ir suprasti transcendentinį ir eschatologinį Katalikų Bažnyčios būvį: ji gimė ir gyvena ne tam, kad užimtų „pranykusio" Viešpaties vietą; priešingai, ji egzistuoja ir vykdo savo misiją, kad perteiktų Jėzaus, besidarbuojančio kartu su savo Dvasia, neregimą buvimą. Kitaip tariant, Bažnyčia visų pirmiausia gyvena ir darbuojasi ne dėl dabar „nesančio" Jėzaus sugrįžimo, bet kad skelbtų jo šlovingąjį buvimą istoriniu ir egzistenciniu matmeniu. Nuo Jėzaus įžengimo į dangų dienos kiekviena katalikų bendruomenė, keliaudama žemėje, artėja prie mesijinių pažadų, teikiamų Dievo žodžio ir maitinamų savo Viešpaties kūno ir kraujo, išsipildymo.

 

SKELBIMAI

  • Tęsiasi maldų Šventajai Dvasiai devyndienis. Prieš vakaro šv. Mišias giedamas kreipimasis į Šv. Dvasią.
  • Ateinantį sekmadienį bus švenčiamos Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimas. Prieš sumos šv. Mišias bus pravedama procesija. Dalyvaujantiems suteikiami visuotiniai atlaidai.
  • Ateinantį antradienį, gegužės mėn. 22 d. 12 val. bus švenčiamos šv. Mišios prie Palaimintojo Jono Pauliaus II, kurio kraujo relikviją mes turime. Šiose šv. Mišiose bus meldžiamasi tomis intencijomis, kurios surašytos ir įteiktos Palaimintajam, t.y. įmetant jas į aukų dėžutę, esančią relikvijoriuje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

05.21  Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

05.22  Šv. Rita Kašietė, vienuolė

05.25  Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas; šv. Grigalius VII, popiežius; Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė

05.26  Šv. Pilypas Nėris, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas