Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 03 18        IV-asis   Gavėnios   sekmadienis              metai B

 

EVANGELIJA  Jn  3,  14 - 21

Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus,  kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą". - Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." Čia - visos Evangelijos santrauka. „Nėra svarbu, ar egzistuoja Dievas; svarbu žinoti, ar yra meilė", - rašė danų filosofas Sorenas Kierkegaardas († 1855). Ir Šventasis Raštas tai patvirtina: Dievas yra meilė (Jn 13, 1; Rom 5, 8; 1 Jn 4, 8. 16). Visas Jėzaus gyvenimas yra Dievo meilės iškalbus ženklas, tačiau ypatingu būdu jis atsiskleidžia jo mirtyje. Kryžiuje Dievas atiduoda save žmogui, kad parodytų kokia didelė yra meilė. Kas mato Jėzų, iškeltą ant kryžiaus, tas mato Tėvą. Naktinio pokalbio kontekste aptinkame ir kitą įdomų sakinį: „Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą." Nūnai susidaro įspūdis, kad šie žodžiai jau nebeatitinka tikrovės. Juk nemaža visuomenės dalis atlieka niekšiškus darbelius, meluoja į akis, skelbia ir praktikuoja neapykantą ar palaidumą visiškoje dienos šviesoje - netgi stengiamasi kuo labiau atkreipti visuomenės dėmesį. Kaip niekada anksčiau, šiandien blogis yra viešai demonstruojamas, publikuojamas, reklamuojamas. Jis ne tik pateisinamas, bet netgi aukštinamas ir garbinamas. Kabodamas ant kryžiaus, Jėzus meldė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro" (Lk 23, 34). Šiandien greičiausiai jis melstųsi šiek tiek kitaip: „Tėve, atleisk jiems, nes jie žino ką daro, ir vis tiek tai daro." Gretimi Evangelijos žodžiai - „O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą" - šiandien irgi skamba prieštaringai, nes drovumas ir gėda persikėlė į gėrio, garbingumo, ištikimybės, dosnumo pusę. Tiems, kurie rimtai žvelgia į Evangeliją arba nori likti ištikimi savo idealams, paprastai nebėra vietos šiuolaikinėje visuomenėje. Gėris paprasčiausiai ignoruojamas, nes yra neįdomus, nesensacingas, nepelningas. Atrodo, kad tamsa ir tyla, bet ne šviesa, apgaubia tiesos, gėrio ir skaidrumo blykstelėjimus. Gyvename Jėzaus žodžių vulgaraus iškraipymo laikmečiu: iš vienos pusės - įtartinas, cenzūruotas, išjuoktas ir pasmerktas tamsai gėris, iš kitos pusės - pagerbtas ir išaukštintas blogis. Taip, šviesa kviečiama, bet tik tada, kai reikia iškelti priešo, kaimyno ar brolio blogus darbelius. Šviesos nebijoma, kai reikia raustis kito asmeniniame gyvenime. Aiškumas, skaidrumas yra dažniausiai skirtas kitiems. Sunkiai pripažįstame savo neteisybę. Dievo žodis visų pirma skirtas mano, o ne kito nuodėmei apšviesti. Jeigu noriu atskleisti Dievo atleidimo plotį, turiu leisti Dievo žodžiui pirmiausia pažvelgti į mane. Beje, nuodėmė šiandien irgi skirtingai suprantama. Todėl krikščionį turėtų dominti ne daugumos ar banalių masinės informacijos priemonių nuomonė apie nuodėmę, - kaip matome šiandien, ten karaliauja liberalaus mąstymo apverstas vaizdas, - bet Dievo požiūris į nuodėmę. Kai žmogus pripažįsta savo klaidas ir kvailybes ir jomis nesididžiuoja, tada Dievas įžengia į jo širdį, apreikšdamas savo begalinę meilę. Juk Dievo žodis, tapęs kūnu, neapsiriboja vien tik žmogaus nuodėmės atskleidimu, kad tą žmogų nuteistų ir pasmerktų, bet, greičiau priešingai, kad jį sutaikintų ir išlaisvintų: „Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas."

 

 

SKELBIMAI

  • Kviečiame vykti į Uteną, į maldingumo susitikimą su misionieriumi Gottfried Prenner, sese Samuela ir Tereza Gražiova. Susitikimo metu vyks liudijimai, malda, šv. Mišios ir adoracija. Autobusas iš Kauno išvyksta kovo 24 d., šeštadienį, 8.45 val. nuo Kauno Pilies aikštelės. Kelionės kaina vienam asmeniui 28 Lt. Registracija pas parapijos piligriminio centro vadovę Živilę vyksta iki kovo 20 d. Išsamesnė informacija ir telefonas registracijai - skelbimų lentoje.
  • Gavėnios laikotarpiu ruošiamės ir einame Velykinės išpažinties. Jų kunigai klauso prieš kiekvienas šv. Mišias ir jų metu.
  • Ateinantį šeštadienį ir sekmadienį bus pravedamos Gavėnios rekolekcijos - dvasinis pasiruošimas šv. Velykų šventei. Rekolekcijos pradedamos susitaikinimo pamaldomis šeštadienį 17 val., 18 val. švenčiamos šv. Mišios.

     

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03. 19 Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis

03.23  Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas