Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.
2012 02 05      V-asis eilinis sekmadienis            metai B

EVANGELIJA  Mk  1,  29 - 39
Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško". Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs". Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

MINTYS  PAMĄSTYMUI
   Petro uošvės ir kitų Kafarnaumo gyventojų pagydymas yra labai reikšmingas. Jėzus iš karto pasirodo žmonėms kaip tas, kuris gali išlaisvinti iš skausmo, ligų ir kančių.  Deja dalis žmonių, kančios patirtį laiko viena iš svarbiausių savo gyvenime, ir visą gyvenimą vertina, kaip skaudžių įvykių grandinę. Išganytojas, gydydamas ligonius, parodo, kad Dievas nėra abejingas kančiai, kad Jis ne tik dalijasi su mumis skausmu  bet iš jo išvaduoja. Juk iš tikrųjų žmogui nėra tiek svarbu žinoti kančios priežastis. Jis tik paprasčiausiai nori išvengti kančios. Evangelistas Morkus mums parodo dar vieną kančios pusę: Viešpats išgelbsti mus nuo kančių, kad mes galėtume tarnauti kitiems, tačiau drauge ir pati kančia suartina žmones, leisdama jiems patirti kitų meilę ir prisirišimą. Ta meilė tampa vilties šaltiniu, kuriam negali sutrukdyti joks skausmas. Jėzus pats priima ant savo pečių pasaulio skausmą, gelbsti pasaulį, pats patirdamas kančią. Kafarnaumo gyventojai stebėjosi, tiek girdėdami Jėzaus pamokslus, tiek matydami Jo atvirumą žmonių nelaimėms ir pastangas jiems padėti. Viešpats savo gyvenimą paskyrė meilei, save padarydamas dovana žmonėms. Jėzaus paslaptis - tai malda, Jo ilgas nakties pokalbis su Tėvu, kuris suteikia Išganytojui jėgų pakelti Jį supančias žmonių kančias, klausančiųjų nesupratimą ir apaštališko kelio vargus. Evangelija pasakoja, kad kuo daugiau tokių sunkumų Jėzaus kelyje pasitaikydavo, tuo dažniau ir tuo ilgiau Jis likdavo įsigilinęs į maldą. Jėzus liudija mums, kad malda - tai paslaptingas ir artimas susitikimas su Dievu, suteikiantis mums šviesos matyti savo gyvenimą tiesoje. Vienintelis būdas išgirsti Dievo balsą - tai atkaklus nusižeminimas, leidžiant Dievo Žodžiui prasibrauti pro tūkstančius mūsų minčių, mūsų įpročius, kol galiausiai viską apgaubia Dievo šviesa.

SKELBIMAI
  • 1992 metais popiežius Jonas Paulius II-sis vasario 11 d. yra paskelbęs Pasauline Ligonių diena ir pakvietęs tą dieną daugiau dėmesio skirti sergantiems: juos aplankyti, už juos pasimelsti ir pagal išgales juos paremti. Tad ateinantį šeštadienį švęsime Pasaulinę ligonių dieną - 18 val. šv. Mišių metu melsimės už sergančiuosius.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI
02.06  Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai
02.08  Šv. Jeronimas Emilijanis
02.10  Šv. Skolastika, mergelė
02.11  Lurdo Švč. M. Marija

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas