Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2012 02 26        I-asis   Gavėnios   sekmadienis              metai B


EVANGELIJA  Mk  1,  12 - 15

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Gavėnia - tai tiesos ir savo gyvenimo patikrinimo metas, pasirengimas didžiajam įvykiui Velykoms, kurios liudija gyvybę ir pergalę. Evangelistas Morkus šiandien pasakoja apie vieną Jėzaus gyvenimo etapą ir prideda vieną įdomią pastabą: „Jis buvojo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo". Dykumoje Jėzus ieškojo artumo su savo dangiškuoju Tėvu, tačiau tapo gundomas velnio, kuris jam siūlė kitokio pobūdžio mesianizmą, tolimą Dievo planams, nes pagrįstą galia, sėkme, valdžia, o ne pasiaukojimu. Būtent tokia alternatyva: galios ir sėkmės mesianizmas vietoj aukojimosi ir artimo meilės. Kai mes atsiduriame dvasios dykumoje, visada susiduriame su priešo pagunda, pasijuntame tarsi apsupti laukinių žvėrių, kurie mus tempia į savo glėbį. Susiduriame su išdidumu, pavydu, pykčiu, piktžodžiavimu, prievarta, kurie iki tol slėpėsi mums nežinomuose širdies užkampiuose. Būtume naivūs, galvodami, kad patys vieni tai sugebėsime įveikti, tačiau su Dievo pagalba viską galime nugalėti, pajuntame ir tai, ką Morkus vadina angelų tarnavimu. Mes jaučiame pagalbą savo dvasinėje kovoje, įgauname drąsos savo kelionėje. Reikia tik paklusti Dievo Dvasiai, raginančiai mus leistis į tą kelionę per dykumą kartu su Dievu. Popiežius Benediktas XVI-sis pradėdamas Gavėnios metą paragino mus Šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „Sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus" (Žyd 10, 24) Ir šiandien primygtinai aidi Viešpaties balsas, raginantis rūpintis vieni kitais. Ir šiandien Dievas prašo mūsų būti brolių ir seserų „sargais", kurti santykius, paženklintus abipusiu rūpinimusi, dėmesingumu kitų gerovei. Šiandien yra krikščionių, kurie iš patogumo mieliau prisitaiko prie vyraujančios mąstysenos, užuot savo brolius ir seseris įspėję, kad šie vengtų mąstymo ir elgesio, prieštaraujančių tiesai ir neinančių gėrio keliu. Tačiau niekada krikščioniškas pabarimas neturi būti noras smerkti ar kaltinti; tai visada daroma iš meilės bei gailestingumo ir kyla iš nuoširdaus rūpinimosi brolių ir seserų gerove. Apaštalas Paulius sako: „Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėkite, kad ir pats neįpultum į pagundą!" (Gal 6, 1). Mūsų dėmesys atkreipiamas į tai, jog, trokštant palaikyti šį gyvenimą pagal Evangeliją, svarbu dalyvauti bendruomenės susitikimuose - Šv. Mišiose , palaikyti visišką bendrystę Dievuje.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Gavėnios penktadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val. apmąstysime Kristaus Kančios kelią.
  • Ateinantys penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Gavėnios sekmadieniais prieš pirmąsias šv. Mišias 7.40 val. giedami „Graudūs verksmai".
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

03.04  Šv. Kazimieras, pirmasis Lietuvos globėjas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas