Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.
2012 02 12      VI-asis eilinis sekmadienis            metai B

EVANGELIJA  Mk  1,  40 - 45
Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų". Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!" Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, niekam nieko nepasakok! Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti". O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.

MINTYS  PAMĄSTYMUI
Kristaus laikais raupsai buvo laikomi užkrečiamąja liga. Raupsuotieji negalėdavo dalyvauti bendruomenės gyvenime. Jiems uždrausta bendrauti su sveikaisiais. Artėdami prie žmonių, jie turėdavo šaukti: „Nešvarus, nešvarus!" (Kun 13, 45). Žmonės, atpažintus raupsuotuosius, vydavo šalin. Gailestingieji iš tolo jiems numesdavo išmaldą. Jėzus daro radikalų posūkį, jis nebijo užsikrėsti raupsais, leidžia raupsuotajam prie jo ateiti ir net jį paliečia. Evangelistas Morkus štai taip aprašo šį įvykį: „Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: ‚Noriu, būk švarus!‘." Jėzus galėjo jį išgydyti ir per atstumą, kaip išgydė šimtininko tarną. Tačiau jis ištiesia ranką ir paliečia jį. Padaro tai, kas žydų įstatyme uždrausta: raupsuotojo, kaip ir mirusiojo, palietimas sutepa. Jėzaus dėka raupsais sergantis žmogus grįžta į gyvenimą, į bendrystę su kitais ir su Dievu.
Dievas nebijo susitepti rankų, užsikrėsti nepagydoma liga. Švarusis paliečia nešvarųjį ir jį pagydo.
Šių dienų raupsai - tai mūsų nuodėmės, kuris subjauroja širdį ir atitolina mus nuo Dievo. Nuodėmės jei nėra nuolankiai išpažįstamos ir taisomos, pasitikint dieviškuoju gailestingumu sukelia sielos mirtį. Jėzus mus gydo nuo bet kokios vienatvės, nuo bet kokios nuodėmės, nuo bet kokios sutepties.
Jėzaus pavyzdys šios dienos evangelijoje ragina ir mus tarnauti kiekvienam sutiktam žmogui, pasilenkti ir padėti net ir didžiausiam nusidėjėliui.

PASKIRTI  NAUJI  VYSKUPAI
Vyskupas Jonas Ivanauskas paskirtas Kaišiadorių ganytoju.
Šventasis Tėvas Benediktas XVI šeštadienį vasario 11 d., priėmė Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio prašymą dėl amžiaus atleisti iš Kaišiadorių ganytojo pareigų. Popiežius Benediktas XVI tą pačią dieną naujuoju Kaišiadorių vyskupu paskyrė vyskupą Joną Ivanauską, ligi šiol buvusį titulinį Canapio vyskupą ir Kauno arkivyskupijos augziliarą. Pagal skyrimą vyskupas Jonas Ivanauskas, ligi šiol priklausęs Kauno metropolijai, kaip Kaišiadorių ordinaras priklausys Vilniaus metropolijos jurisdikcijai.
Taip pat šią dieną popiežius Benediktas XVI paskyrė naują Lietuvos vyskupą - (Genadijų) Liną Vodopjanovą, priklausantį Mažesniųjų Brolių (pranciškonų) Ordinui. Naujasis vyskupas tarnystę pradės kaip Telšių diecezijos vyskupas augziliaras, vyskupo Jono Borutos SJ pagalbininkas.

 

SKELBIMAI
  • Vasario 16 d., minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Mišios bus švenčiamos 8 ir 18 val.
  • Kviečiame dirbančiuosius apsilankyti parapijos raštinėje, kur parapijos darbuotojas užpildys prašymą mokesčių inspekcijai dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo bažnyčios vidaus įrengimui.

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI
02.14  Šv.Kirilas, vienuolis, ir šv. Metodijus,vyskupas,Europos globėjai
02.17  Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas