Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2012 01 01           Švč.  M.  Marija,  Dievo  Gimdytoja

Būkite pasveikinti sulaukę Naujųjų 2012 Metų. Meldžiu palaimink čia susirinkusius savuosius žmones džiaugsmingai pradedančius Naujuosius Metus tavo artumoje. Padaryk, Viešpatie, kad mūsų linkėjimai, išsakyti artimui žodžiu ar širdimi, tikrai pildytųsi, kad mūsų Tėvynėje gėris laimėtų, kad pasaulyje taika įsiviešpatautų.

Jus sveikina parapijos klebonas kun. Jonas

 

EVANGELIJA  Lk  2,  16 - 21

Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Šios dienos šventė mums kalba apie Mariją. Ji vienintelė visatoje, kuri gali ištarti Jėzui tai, ką apie jį pasakė dangiškasis Tėvas: „Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau" (Ps 2, 7). Pasak šv. Ignoto Antiochiečio († 107), Jėzus yra „iš Dievo ir iš Marijos". Panašiai, kai sakome apie žmogų, kad jis yra sūnus to ir tos.

   „Dievo Gimdytojos" titulas šiandien yra ir visų krikščionių susitikimo vieta ir bendras pagrindas. Tai vienintelis ekumeninis titulas, ne tik teisiškai, nes yra paskelbtas ekumeninio Susirinkimo, bet ir faktiškai, nes yra pripažintas visų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių.

   Martynas Liuteris († 1546) sako: „Užrašas, kuris skelbia, kad Marija yra Dievo Motina, yra galiojantis nuo Bažnyčios pradžios, ir Efezo Susirinkimas nieko naujo nepasakė, nes ši tiesa remiasi Evangelija ir Šventuoju Raštu. Luko evangelija 1, 32 ir Laiškas galatams 4, 4 gana aiškiai pasako, kad Marija yra tikrai Dievo Motina."

   „Dievo Gimdytoja" - nuoroda, į kurią reikia atsigręžti kuriant vienybę kartu su Marija. Ji, užuot buvusi krikščionių susiskaldymo priežastimi, po Šventosios Dvasios tampa svarbiausiu vienybės veiksniu. Nes ji yra ta, kuri motiniškai gali padėti suburti į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus (Jn 11, 52). Šis titulas mus padrąsina pasitikėti Mergelės Marijos užtarimu.

   Seniausias krikščioniškas tekstas (daug ankstesnis už Efezo Susirinkimą įvykusį 431 metais), kuriame Marija yra vadinama Dievo Gimdytoja, yra Egipto krikščionių - koptų - aplinkoje gimusi malda nuostabiai išreiškianti pasitikėjimą Marija: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja; mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergelė garbingoji ir palaimintoji."

 

SKELBIMAI

  • Ateinantis trečiadienis - parapijos ligonių diena. 18 val. švenčiamos šv. Mišios aukotojų intencija už ligonius, norintiems teikiamas Ligonių sakramentas.
  • Ateinantis penktadienis ir šeštadienis yra pirmieji mėnesyje, kurie skiriami Švč. Jėzaus Širdies garbei ir Švč. M. Marijos garbei. Prieš šv. Mišias 17.30 val. bus pravedamos priklausančios pamaldos. Šv. Mišios švenčiamos aukotojų intencija.
  • Ateinantį sekmadienį, sausio 8 d., švęsime Kristaus Apsireiškimą (Tris Karalius); Šv. Mišios švenčiamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 1030 ir 12 val.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.02  Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai

01.03  Švč. Jėzaus Vardas

01.07  Šv. Raimundas Penjafortietis, kunigas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas