Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2011 11 20     Kristus, Visatos Valdovas  (Kristus Karalius)        metai A

 

EVANGELIJA  Mt  25,  31 - 46

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane'. Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?' Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'. Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?' Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Gali būti, kad mes ne visiškai gerai supratome Išganytojo pasakojimą apie Paskutinį teismą. Mums visiškai nereikia stengtis įsivaizduoti, kas iš tiesų vyks tą lemtingąją dieną. Priešingai, Jėzaus pasakojimas verčia mus susitelkti ties šia diena, ta akimirka, kurią Dievas mums leido gyventi. Išganytojas sutapatina save su badaujančiu, bedarbiu, vienišu, apleistu, ligoniu. Šiandien mes privalome Jį susitikti, atpažinti ir atsiskaityti... Teismas vyksta ne debesyse, angelų apsuptyje. Jo vieta - mūsų žemė ir kiekvieną dieną privalome suvokti kaip savo paskutinį teismą. Jis prasidės ne tada, kai užmerksime akis, bet vyksta dabar, kai esame atsimerkę. Kai žmogaus akys užsimerkia šiam pasauliui, teismas jau būna pasibaigęs ir nuosprendis paskelbtas... Mums nelengva atpažinti savo Karalių dar ir todėl, kad Jis griežtai atsisako karališkos laikysenos, nesilaiko rūmų ir ministerijų stiliaus. Jo veidas - tai vargšo, atstumtojo, tokio tolimo ir tuo pačiu metu esančio šalia mūsų, veidas. Žmogaus veidas... Ir kiek kartų mes atstumiame ar priimame žmogų, tiek kartų atstumiame ar priimame Karalių Kristų. Gerai pagalvojus, reiktų pripažinti, jog savo pasakojimu apie Paskutinį teismą Viešpats savotiškai labai palengvino mūsų ateitį, palikdamas galimybę apsispręsti. Tikriausiai, mes turėtume skubėti padėti visiems vargstantiems, palengvinti gyvenimą vienas kitam, trokšdami turėti ramią sąžinę. Tikriausiai reikėtų visiems rūpintis, kad visur, o pirmiausia mūsų tarpe neliktų diskriminacijos, vargo, neteisybės... Deja, reikia pripažinti, jog šioje srityje mes kaip tik ir parodome didžiausią nedėmesingumą. Stabtelėję prie vargšo, paprastai pasistengiame nuraminti sąžinės priekaištus, numetę smulkią monetą, o dažniausiai apsimetame jo nepastebėję. Lengvai pateisiname save, sakydami, jog nesame atsakingi už pasaulyje esančią netvarką ir panašu, kad visiškai nesirūpiname pasinaudoti šia nepaprasta galimybe ir gūžiamės, pagalvoję apie laukiantį teismą, o dažniausiai, kad būtų ramiau, vejame tas mintis iš galvos.

 

SKELBIMAI

  • Ateinantį trečiadienį minėsime Negimusio kūdikio dieną, 18 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas, praradusias savo negimusius kūdikius.
  • Ateinantį sekmadienį pradedame Advento laikotarpį - Kristaus Gimimo šventės laukimą, naujus liturginius metus. Adventiniu metu ruošiamasi Kalėdoms, einama kalėdinės išpažinties, laikomasi pasninko, taip pat dalyvaujame Advento rekolekcijose, kurios vyks gruodžio mėn. 17 ir 18 d.d. Visais Advento sekmadieniais 7.40 val. bus giedamos „Marijos valandos", 8 val. bus švenčiamos Rarotų - tai laukimo kartu su Švč. M. Marija šv. Mišios.
  • Kviečiu dalyvauti akcijoje "Gerumas mus vienija", kuri vyks visą Advento laikotarpį, bus platinamos žvakutės, gautos už jas aukos bus skirtos paremti stokojančius ir vargstančius. parapijos bendruomenės narius. Taip pat parapija remia labdaros valgyklą adresu Partizanų -5, kurioje kasdien maitinasi socialiai remtini žmonės.
  • Ateinantį sekmadienį bus šventinami kalėdaičiai, jų bus galima įsigyti koplyčios vestibiulyje. Auka už kalėdaičius yra Jūsų parama statomai bažnyčiai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

11.21  Švč. M. Marijos Paaukojimas

11.22  Šv. Cecilija, mergelė, kankinė

11.23  Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys; šv. Kolumbanas, abatas

11.24  Šv. Andriejus Dung-Lakas, kunigas, kankinys ir jo draugai, kankiniai

11.25  Šv. Kotryna Alkesandrietė, mergelė, kankinė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas