Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2011 10 02      XXVII - asis eilinis sekmadienis                metai A

EVANGELIJA  Mt  21,  33 - 43

„Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?" Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių". Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose: Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia. Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

  Visas pasaulis yra nuostabus Viešpaties vynuogynas, kurį Dievas patiki mums. Nei pasaulis, nei gyvybė nėra mūsų išskirtinė nuosavybė, Dievas nieko neprivalėjo mums duoti, o vien tik dovanojo, kaip savo meilės ženklą. Tiesa, mes, kaip tie nesąžiningi nuomininkai, gyvename taip, tarsi viskas priklausytų mums. Manome, kad Dievui mes nesame nieko skolingi, to tik betrūko! Tiesa, Dievas siunčia savo tarnus, pranašus, tačiau kas jų klauso? Apakintas savo godumo ir kvailumo, žmogus pamiršta, kad jis tėra tik darbininkas Dievo pasaulyje. Kaip tik čia ir prieinama prie palyginimo esmės. Valdovas siunčia savo sūnų, o vynininkai jį nužudo. Tikriausiai, pasakęs šiuos žodžius, Jėzus nutilo, nes pamatė, kad jo klausančiųjų veiduose atsispindi abejingumas, juose Išganytojas išvydo Jo laukiančio likimo ženklus. Jėzus parodė savo amžininkams tikrąjį dangaus Tėvo veidą, atsispindintį Jame, Tėvo paveiksle, tačiau visa tai neatnešė jokios naudos. Vynininkai neatnešė vaisių, o jų širdyse buvo vien tik troškimas nužudyti Dievą, kad galėtų patys užimti Jo vietą. Tiesa, klausytojai neliko visiškai abejingi, bet, Jėzui paklausus, tuojau pat prabilo: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių". Deja, jie nesuprato, kad tokius pasmerkimo žodžius iš tiesų skiria sau patiems. Galbūt tie nuomininkai, suvokę, kaip juos myli Viešpats, atsipeikės ir matydami, kad Jis bet kokia kaina nori juos išgelbėti, tai supras ir atsivers. Koks yra mūsų atsakas į šią begalinę jo meilę, toks yra ir mūsų išaugintas vaisius.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.04  Šv. Pranciškus Asyžietis

10.05  Šv. Faustina Kovalska, vienuolė

10.06  Šv. Brunonas, kunigas

10.07  Rožinio Švč. M. Marija

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas