Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2011 10 23      XXX - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  22,  34 - 40

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?" Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis - panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai".

 

Pirmasis palaimintojo Jono Pauliaus II liturginis minėjimas

   Spalio 22 d. pirmą kartą iškilmingai švenčiamas palaimitojo Jono Pauliaus II liturginis minėjimas. Skelbiant palaimintuoju, Jono Pauliaus II kultas buvo leistas Romos vyskupijoje ir visose Lenkijos vyskupijose. Vėliau Dieviškojo Kulto ir Sakramentų kongregacija praplėtė kultą į kai kurias kitas vyskupijas, kurios to paprašė ir suteikė joms indultą įrašyti pal. Jono Pauliaus II liturginį minėjimą į savo kalendorius ir, kaip numatyta, jį švęsti spalio 22-ąją, t.y., Jono Pauliaus II tarnystės visuotinei Bažnyčiai inauguracijos metinių dieną. Pal. Jono Pauliaus II minėjimo Mišiose naudojama ši pradžios malda: „Dieve, apstus gailestingumo, tu pašaukei palaimintąjį Joną Paulių, Popiežių, vadovauti visai savo Bažnyčiai. Leisk mums, jo mokymo stiprinamiems, su pasitikėjimu atverti mūsų širdis išganingai Kristaus, vienintelio žmogaus Išganytojo, malonei. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius".

   Romoje įvyko svarbiausi Karolio Wojtylos - Jono Pauliaus II gyvenimo įvykiai nuo jo išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi. Jis buvo išrinktas 263 apaštalo Petro įpėdiniu 1978m. spalio 16 dieną, pradėjo Bažnyčios vyriausiojo ganytojo tarnystę tų pačių metų spalio 22d. ir mirė 2005m. balandžio 2d., 27-iais pontifikato metais. Pasibaigus reguliariam kanonizacijos procesui, jo tiesioginis įpėdinis, dabartinis popiežius Benediktas XVI , jį paskelbė palaimintuoju šių metų gegužės 1d. Jono Pauliaus II istorinio pontifikato paveldą geriausiai apibendrina jo tarnystės inauguracijos apeigų homilijos kvietimas „nebijoti, atverti duris Kristui". „Broliai, seserys! Nebijokite sutikti Kristų ir priimti jo galią! „Padėkite popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai! „Nebijokite! Atidarykite, plačiai atverkite Kristui duris. Jo išganomajai galybei atverkite valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas, plačias kultūros, civilizacijos, pažangos sritis. Nebijokite! Kristus žino „kas žmogaus viduje". Jis vienas tai žino. Šiais laikais taip dažnai žmogus nežino ką turi savo viduje, savo sielos gelmėje, savo širdyje. Jis taip dažnai netikras dėl gyvenimo šioje žemėje prasmės. Jį kamuoja abejonės, kurios tampa beviltiškumu. Tad prašau jūsų, leiskite, maldauju nuolankiai ir su pasitikėjimu, leiskite Kristui kalbėti žmogui. Tik jis turi gyvenimo, taip! amžinojo gyvenimo žodžius. Kaip tik šiandien visa Bažnyčia švenčia savo „Misijų sekmadienį", ji meldžiasi, kitaip tariant, ji medituoja ir veikia, idant Kristaus gyvenimo žodžiai pasiektų visus žmones ir būtų jų priimti kaip vilties, kaip išgelbėjimo ir visiško išlaisvinimo žinia". Taip kalbėjo palaimintasis Jonas Paulius II prieš trisdešimt trejus metus, spalio 22 d., pradėdamas savo popiežiškąją tarnystę Bažnyčiai ir žmonijai. Tą dieną jis pirmą kartą kaip popiežius viešai pasveikino lietuvius lietuvių kalba. Pirmasis Jono Pauliaus II sveikinimas lietuviams buvo raginimas: „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui!"

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.24  Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas

10.28  Šv. Simonas ir šv. Judas (Tadas), apaštalai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas