Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2011 10 16      XXIX - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  22,  15 - 21

Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?" Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!" Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?" Jie atsakė: „Ciesoriaus". Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo - Dievui".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Nesame padalinti tarp dviejų priklausomybių ar priversti tarnauti „dviem šeimininkams" (Mt 6, 24). Krikščionys yra laisvi nepaklusti valstybei ir net jai pasipriešinti, jei ji sukyla prieš Dievą ir jo įsakymus. Prieš paklūstant žmonėms, pirmiau reikia paklūsti Dievui ir savo sąžinei.

   Šventasis Paulius buvo pirmasis, padaręs praktines išvadas iš šio sekmadienio evangelijos mokymo. Jis rašo: „Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai. Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai" (Rom 13, 1. 6). Mokėti sąžiningai mokesčius yra teisingumo pareiga, kurianti bendrąją visuomenės gerovę. Katalikų Bažnyčios katekizmas primena, jog vengimas mokėti mokesčius yra sunki nuodėmė, tolygi bet kuriai kitai vagystei. Krikščionių bendradarbiavimas kuriant pilietinę ir teisingą visuomenę neapsiriboja vien tik mokesčių mokėjimu, jis turi aprėpti ir bendrų vertybių - šeimos, gyvybės apsaugos, solidarumo su vargšais, taikos - sklaidą. Todėl krikščionys stebi tikrovę, kurioje jie gyvena, kad suprastų šios tikrovės prasmę. Jie yra pašaukti bendrauti su pasauliu (Rom 13, 5-7; 1 Pt 2, 13-17). Jie turi turėti savo politinę, socialinę, ekonominę nuomonę, perskaitytą Evangelijos šviesoje. Laiške Diognetui (II a. po Kr.) rašoma: „Krikščionys nuo kitų žmonių nesiskiria nei kraštu, nei kalba, nei papročiais. Įsikūrę ir graikų, ir barbarų miestuose, kam kokia dalia teko, laikydamiesi vietinių papročių, apdaro, mitybos ir visos gyvensenos, jie dalyvauja visuose reikaluose kaip piliečiai: kaip ir visi, veda, susilaukia vaikų, bet pagimdytų neišmeta; bendras jų stalas, bet ne guolis. Jie paklūsta išleistiesiems įstatymams, bet savo gyvenimu juos viršija.

   "Tokia yra ciesoriaus monetos prasmė, kurią Jėzus nusako žodžiais: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus - ciesoriui, o kas Dievo - Dievui." Jėzus, tardamas šiuos žodžius, be abejo, žino, jog netrukus pats bus parduotas už trisdešimt sidabrinių su ciesoriaus atvaizdu, kad, aukodamas save Tėvui, sumokėtų skolą ir sugražintų žmogui prarastą dieviškumo paveikslą.

 


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.17  Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys

10.18  Šv. Lukas, evangelistas

10.19  Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai,

           kankiniai ir jų draugai, kankiniai; Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas

10 22 Palaimintojo Jono Pauliaus II inauguracijos į apaštalo Petro Sostą paminėjimas.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas