Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

2011 07 31      XVIII - asis eilinis sekmadienis                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  14,  13 - 21

 Tai išgirdęs, Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minios sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų, ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui, prisiartino mokiniai ir tarė: „Vietovė tuščia, ir jau vėlus metas. Atleisk žmones, kad, nuėję į kaimus, nusipirktų maisto". Jėzus atsakė: „Nėra reikalo jiems iš čia eiti. Jūs duokite jiems valgyti". Jie atsiliepė: „Mes čia teturime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis". Jėzus tarė: „Atneškite man juos". Ir, liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kąsnelius, iš viso dvylika pilnų pintinių. O valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, be moterų ir vaikų.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

 Italijoje, Umbrijos vyskupijoje, kalnuotoje vietovėje, yra įsikūręs Asyžius. Tai miestas, kuriame apaštalavo ir mirė šv. Pranciškus, čia tebestovi mažutė Porciunkulės (lietuviškai - dalelė) bažnytėlė, statyta VI a. Nuo pat šios bažnytėlės pastatymo prie jos gyveno vienuoliai benediktinai, bet 1175 m. jie pradėjusią griūti bažnytėlę apleido. Pajutęs pašaukimą tarnauti Dievui ir vargšams, 1209 m. šią bažnytėlę savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia jis priėmė pirmuosius savo brolius pranciškonus, čia jis 1226m. spalio4d. ir mirė. Turbūt esame girdėję apie Porciunkulės atlaidus - nuodėmių atleidimo šventę, - kuri turi šv. Pranciškaus laikus menančią istoriją. 1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad visi tikintieji, atlikę išpažintį, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Iš pradžių jie buvo suteikti tik kartą per metus, Marijos Angelų karalienės šventės dieną, rugpjūčio 2-ąją. Vėliau tą dieną visuotinius atlaidus tikintieji galėjo pelnyti visose pranciškonų bažnyčiose. Dabar Porciunkulės atlaidus rugpjūčio 2 d. tikintieji gali gauti bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 08.01  Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

08.02  Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas

08.04  Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

08.06  Kristaus Atsimainymas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas