Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2011 06 05          Viešpaties Žengimas į Dangų   (Šeštinės)                metai A

 

EVANGELIJA  Mt  28,  16 - 20

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

   Kristaus Dangun žengimo iškilmė - tai lūžis Evangelijos skelbime. Nuo dabar nebe pats Jėzus veikia ir moko, bet prašo, kad Jo mokiniai veiktų ir mokytų. Svarbiausias šią šventę nusakantis elementas yra mokinių pasiuntimas skelbti Evangeliją. Kaip tik nuo šios akimirkos tai tampa svarbiausiu mokinių uždaviniu. Ir tas žodis: Eikite...Padarykite mano mokiniais visu tautų žmones,- sako Išganytojas, ir mes jaučiame, jog tai kur kas daugiau, negu paprastai mokyti žmones, remiantis savo autoritetu. Žmogus žmogų tegali išmokyti tik to, ką žino pats. Viešpaties mokiniams liepiama taip gyventi, kad žmogus pajustų norą mokytis iš Kristaus. Patiems apaštalams reikia atrasti kelius, iš naujo įvertinti savo gyvenimo būdą, rasti tinkamus žodžius. Nebepakanka sakyti: Dievas yra su mumis. Reikia eiti ir sakyti visiems: Dievas yra su jumis. Tik tada mums atsiveria žmonių širdys, tik tada ir mes suvokiame, jog Dievas tikrai niekuomet nepalieka žmogaus. To dėka taip pat suprantame, jog geroji naujiena, kurią skelbė evangelistas Matas, reiškia tik viena: Jėzus yra pasaulyje per savo Bažnyčią.

   Įžengimas į dangų kalba apie Bažnyčios pradžią, Dievo kvietimą leistis į kelionę, kurioje mes. Jėzaus mokiniai, turėsime būti vadovais. Netgi jei jaučiamės Bažnyčios nuvilti ar įžeisti, esame kviečiami su naujomis jėgomis eiti pirmyn, semiantis stiprybės iš šventųjų, kurie atvertė Bažnyčią, tą darbą pradėdami nuo savęs pačių.

 

INFORMACIJA

   Birželio 4-osios, šeštadienio, pavakarę Kaune, Santakos parke, buvo atidengtas ir pašventintas Jono Pauliaus II paminklas ir švenčiamos padėkos už beatifikaciją Mišios dėkojant Dievui už palaimintojo Jono Pauliaus II gyvenimo ir šventumo pavyzdį, už meilę Lietuvai, palaikymą gūdžiuoju sovietmečiu ir padrąsinimą pirmaisiais Nepriklausomybės metais.

   Popiežiaus kalnelyje, kur 1993 m. rugsėjo 6 d. Lietuvoje viešėjęs popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias, o jose dalyvavo per 120 tūkst. žmonių, iškilmių pradžioje buvo atidengtas Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir arkivyskupijos tikinčiųjų iniciatyva kaip padėkos ženklas šiam Šventajam Tėvui pastatytas paminklas, kurį sukūrė Lenkijos skulptorius, Krokuvos dailės akademijos prof. Czesławas Dźwigajus.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

06.06  Šv. Norbertas, vyskupas

06.09  Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

06.11  Šv. Barnabas, apaštalas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas