Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2011 04 03                 IV-asis    Gavėnios   sekmadienis                        metai A

 

EVANGELIJA  Jn 9,1.6-9.13-7.34-38.

 

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: „Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje". (Išvertus „Siloamas" reiškia: „Siųstasis".) Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė: „Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas?" Vieni sakė: „Tai jis". Kiti: „Visai ne, tik į jį panašus". O jis atsakė: „Taip, tai aš". Tuomet jie nusivedė buvusį neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: „Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau, ir dabar regiu". Kai kurie fariziejai kalbėjo: „Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo". O kiti sakė priešingai: „Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus?!" Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausia buvusį neregį: „O ką tu manai apie vyrą, atvėrusį tau akis?" Šis atsakė: „Jis pranašas". Jie užriko ant jo: „Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti?!" Ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk, ir susitikęs paklausė jį: „Ar tiki Žmogaus Sūnų?" Šis atsakė: „O kas jis, Viešpatie, kad jį tikėčiau?" Jėzus tarė: „Tu jau esi jį matęs, ir dabar jis su tavimi kalba". Žmogus sušuko: „Tikiu, Viešpatie!", ir parpuolęs pagarbino jį.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

     „Žmogus, vardu Jėzus, padarė purvo, patepė juo mano akis..." Pradžioje neregiui Jėzus yra tik žmogus,vėliau į klausimą: „O ką tu manai apie vyrą, atvėrusį tau akis?", jis atsakė: „Jis pranašas." Žengtas žingsnis į priekį. Buvęs neregys suprato, kad Jėzus yra Dievo siųstasis, kad jis kalba ir veikai Dievo vardu. Ir pagaliau, susitikęs dar kartą Jėzų, sušunka: „Tikiu, Viešpatie!"  ir parpuolęs pagarbina jį, atvirai pripažindamas jį savo Viešpačiu ir Dievu. Krikščioniškasis tikėjimas nėra tik tikėti į Kažką, kas amžinai egzistuoja ir yra anapus šio pasaulio, bet - tikėti Asmeniu, atveriančiu gyvenimui naują horizontą ir sykiu duodančiu tvirtą kryptį. Iš tiesų, Jėzus mums nepateikia sąrašo dalykų, kuriuos turime tikėti, bet sako: „Tikite Dievą - tikėkite ir mane!" (Jn 14, 1). Krikščioniškasis tikėjimas yra tikėti į Jėzų Kristų, šviesos teikėją, atveriantį mums akis.

    ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

04.04  Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

04.05  Šv. Vincentas Fereras, kunigas

04.07  Šv. Jonas Salietis, kunigas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas