Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Mk  5,  1 - 12

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus".

 

Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo beatifikavimas

 Garbingojo Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos apeigos vyks gegužės 1 d. Romoje, Vatikane Atvelykio, arba Dievo Gailestingumo šventės sekmadienį. Joms vadovaus popiežius Benediktas XVI. Po beatifikacijos, Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II palaikai bus perlaidoti Šv. Petro bazilikoje. Jo žemiškų palaikų poilsio vieta bus Šv. Sebastijono koplyčios altorius, netoli apaštalo šv. Petro kapo ir prie keliasdešimties kitų Šv. Petro bazilikoje palaidotų popiežių, kurių kai kurie yra Bažnyčios palaimintieji ir šventieji.

Karolio Vojtylos - popiežiaus Jono Pauliaus II kelią į palaimintuosius „praskynė" stebuklingas pagijimas, kurio moksliškai negalėjo paaiškinti nei pagijimą tyrusi Mokslo ir medicinos taryba, nei pastarosios išvadas įvertinusi Teologų komisija. „Parkinsono liga sirgusios vienuolės Marie Pierre Simon išgijimas buvo stebuklingas, nes jį įvykdė Dievas moksliškai nepaaiškinamu būdu, užtariant Jonui Pauliui II, kurio tarpininkavimo šaukėsi išgijusi moteris ir daug kitų tikinčiųjų." Tokią išvadą sausio 11 d., dekrete paskelbė Šventųjų skelbimo kongregacijos kardinolai ir vyskupai. Po trijų dienų, sausio 14, popiežius Benediktas XVI įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą paskelbti apie vienuolės stebuklingą pagijimą ir pranešti, kad Garbingasis Dievo tarnas Jonas Paulius II gali būti skelbiamas palaimintuoju.


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.31  Šv. Jonas Boskas, kunigas

02.03  Šv.Blažiejus,vyskupas, kankinys;šv.Ansgaras (Oskaras) vyskupas

02.05  Šv. Agota, mergelė, kankinė

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas