Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2011 01 09      Kristaus Krikštas        III  sekmadienis po Kalėdų         metai A

 

EVANGELIJA  Mt  3,  13 - 17

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!" Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui". Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Jonas Krikštytojas vieną po kito nardina žmones į vandenį Jordano upėje, pamato Jėzų ir sustoja. „Tu ateini pas mane?" nustebęs paklausė. Tai neįmanoma, argi ne žmogus turi ieškoti Dievo?

     Jonas suklydo, Dievas yra kitoks, Jis ateina pas žmogų, yra su mumis ir kartu pranoksta mus visus savo meile. Tačiau ar aš Jį pažystu?

     „Tu ateini pas mane?"- stebėjosi širdies tyloje Marija, įsiklausydama į angelo žodžius - „tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų"....

     „Tu ateini pas mane?"- niekaip negalėdamas užmigti teiravosi Juozapas, kuriam Dievas liepė sužadėtinę parsivesti į namus, kaip savo žmoną ir auginti svetimą vaiką.

     „Tu ateini pas mane?"- klausė piemenys, kuomet juos pažadino į žemę nužengiančių angelų šviesa.

     „Tu ateini pas mane?"- klausė Rytų išminčiai, išeidami iš Erodo rūmų ir sekdamii į Betliejų vedančia žvaigžde.

     „Tu ateini pas mane?"- savo neramiame gyvenime klausėme mes šimtą, tūkstantį kartų, netikėdami kad Dievas gali aplankyti mane.

     „Aš juo gėriuosi!"- pasigirsta iš aukštybių Tėvo balsas. Dangaus Tėvas visiškai sutinka su tuo, ką daro Sūnus, pritaria Jo veiklai.

     „Štai Dievo Avinėlis..." taria Jonas, visiems laikams parodęs mums Dievą išeinantį ieškoti pražuvusios avelės, laukiantį palaidūno sūnaus, apsistojantį Zachiejaus namuose, besivaišinantį kartu su nusidėjėliais, nesmerkiantį viešos nusidėjėlės, atstatantį kitą skruostą, negesinantį smilkstančio dagčio, nelaužiantį palaužtos nendrės, besidžiaugiantį kiekvieno nusidėjėlio atsivertimu, ir mirštantį su atleidimo žodžiais lūpose.

     Jonas Krikštytojas visą savo gyvenimą laukė tos akimirkos, suvokdamas, kad jam reiks rengti tautą Mesijo atėjimui, visą savo jaunystę praleido melsdamasis, pasninkaudamas, mąstydamas apie Dievo planus savosios tautos atžvilgiu, kol galiausiai pradėjo garsiai skelbti apie būtinybę pasitikti Mesiją atgaila ir malda. Žmonės pradėjo rinktis pas jį: pradžioje nedrąsiai ir tyliai. Jonas žinojo, kad Raštuose yra parašyta, jog Mesijas bus atsiųstas tik tada, kai žmonės bus pasiruošę Jį priimti. O kaip aš, ar sutinku jį priimti ir eiti drauge su Juo?

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

 

01.13  Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas