Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

2011 01 23    III-asis    eilinis   sekmadienis     metai A

EVANGELIJA  Mt  4,  12 - 23

Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano - pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!" Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius - Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų - metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais". Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius - Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Savo skelbimo pradžioje Jėzus ištaria žodį „atsiverskite". Kas telpa šiame žodyje? Visų pirmiausia reikėtų paaiškinti du dalykus. Pirma, šis žodis yra taikomas ne tik netikintiems ar nutolusiems nuo tikėjimo; juk neišskiriant nė vieno mums visiems reikia atsiversti. Antra, atsivertimas evangeline prasme nėra atsižadėjimo, triūso ar liūdesio, bet greičiau laisvės ir džiaugsmo sinonimas. Atsivertimas, šiuo atveju, turi moralinę reikšmę: keičiami įpročiai, pertvarkomas savas gyvenimas. Čia pagrindinė reikšmė yra asketinė, moralinė. Atsivertimas tampa sąlyga išganymui: atsiverskite ir būsite išgelbėti. Šv. Tomas Akvinietis († 1274). „Pirmas atsivertimas į Dievą yra tikėti". Dievas ėmėsi išganymo iniciatyvos, jis dovanojo Karalystę; žmogus turi tik priimti tikėjimą ir tuo tikėjimu gyventi. Kaip palyginime, kai karalius atveria savo rūmų duris, kur viskas paruošta iškilmingai puotai, ir, stovėdamas prie įėjimo, sako: „Ateikite, jau viskas surengta" (Lk 14, 17). Krikščioniškasis atsivertimas - visų pirmiausia yra Kristaus priėmimas, atsigręžimas į jį tikėjimu. Palyginime apie paslėptą lobį Jėzus juk nesako, kad žmogus viską pardavė ir tada pradėjo ieškoti paslėpto lobio žemėje; ne, Jėzus aiškiai sako, jog žmogus atrado lobį ir tada viską pardavė (Mt 13, 44). Atsivertimas ir išganymas susikeičia vietomis. Nebūna pirma atsivertimas iš žmogaus pusės, o po to išganymas, kaip atlygis iš Dievo pusės, bet pirmiau eina išganymas, kaip Dievo nuoširdi dovana, ir tik po to atsivertimas, kaip žmogaus atsakas į šią dovaną. Čia būtent aptinkame Gerosios Naujienos esmę, evangelinio atsivertimo džiaugsmingą ypatumą. Dievas nesitiki, kad žmogus žengs pirmą žingsnį, kad pakeis gyvenimą, kad pradės daryti gerus darbus, tarsi išganymas būtų privalomas atlygis žmogaus pastangoms. Ne, pirmiausiai būna malonė, Dievo iniciatyva, kuri leidžia įžiūrėti gyvenimui priešiškas laikysenas ir įgalina nusigręžti nuo klaidingų gyvenimo prioritetų. Krikščionybė neaiškina žmonėms, ką jie turi daryti, bet pradeda nuo to, ką Dievas padarė jiems Jėzuje Kristuje. Tuo krikščionybė ir skiriasi nuo kitų religijų: skelbia ne pareigą, bet - dovaną; nepradeda įstatymu, bet - malone. 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.24  Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

01.25  Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas

01.26  Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai

01.27  Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas

01.28  Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas