Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2011 01 15                        II-asis    eilinis   sekmadienis                        metai A

 

EVANGELIJA  Jn  1,  29 - 34

Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu". Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: 'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia'. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus".

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Vėl įžengėme į eilinį metų liturginį laiką. Baigėsi didžiosios Kalėdų šventės ir, sugrįžę į įprastinį ritmą, vėl esame Bažnyčios kviečiami savo kasdienybę kurti ne vadovaujantis įprastomis šiokiadienio banalybėmis, bet tuo, ką per praėjusias šventes girdėjome ir mėginome suvokti, kaip nepaprastą naujieną, kurią Dievas atnešė žmogui. Esame raginami tuo eiliniu liturginiu laiku savo kasdienybėje gyventi ta nuostaba, kai džiaugėmės, kad Dievas yra su mumis, kad Jėzuje galime matyti spindulingą ir mylintį Dievo Veidą. Šio sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinyje vėl susiduriame su Jonu Krikštytoju, tik šį kartą jis parodomas ne kaip rūstus pranašas, raginantis atgailoti ir garsiai barantis už padarytas klaidas, bet kaip liudininkas. Evangelistas Jonas lauktąjį Mesiją apibūdina: „Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę". Toks liudijimas yra nepaprasta naujovė, ir Jonas Krikštytojas nedelsia, norėdamas tai aiškiai išsakyti. Krikščionybė visiškai kitaip nei kitos religijos aiškina Dievo ir tikinčiojo tarpusavio santykį, gaila tik, kad mes to kaip reikiant nesuprantame ar bent jau nematome reikalo į tai gilintis: tikintis krikščionis neprivalo nieko iškovoti, bet tik sugebėti priimti viską, kaip dovaną, kuri pakeičia gyvenimą! Atkreipkime dėmesį į antrąją Jono Krikštytojo liudijimo dalį: „...kuris naikina pasaulio nuodėmę". Evangelistas neatsitiktinai vartoja vienaskaitą, kad taip geriau pabrėžtų Jėzaus misijos ypatybę. Jėzus, kaip Dievo Avinėlis, ateina į pasaulį atpirkti ir išvaduoti žmoniją, tačiau Jo taikinys nėra žmonių nuodėmės, būtent, pavieniai mūsų nusižengimai ir netobulumai, bet nuodėmė, kaip reiškinys, kaip to blogio, kurį mes nešiojamės savyje, priežastis. Už savo asmenines nuodėmes atsakome ir su jomis grumiamės mes, tačiau Jėzaus padedami mes jaučiamės pakankamai stiprūs, galėdami tai padaryti. Žmonijos išganymas Jėzaus asmenyje nėra greitosios pagalbos siuntimas, bet radikalus žmogaus širdies pakeitimas. Tai suvokdami galime žengti dar vieną žingsnį. Reiktų saugotis išvadavimą iš nuodėmės įsivaizduoti kaip stebuklingą veikimą, kuris savaime padaro mus dangaus Karalystės nariais. Tikėjimo ir atsivertimo kelyje nėra stebuklingų lazdelių ir mistinių užkeikimų. Dievo veikimas kiekviename iš mūsų kviečia bendradarbiauti, tinkamai pasinaudojant turima laisve. Per Kalėdas girdėtas pasakojimas apie „Dievą su mumis" primena, kad ir mes privalome būti su Juo ir leistis išgelbėjami. Niekada nepakaks sudėjus rankas stovėti Dievo sosto papėdėje ir žvelgti į dangų, laukiant, kol būsime išgelbėti. Turime Jėzui pasiekti mūsų širdis ir viską sudėti į Jo rankas. Tai vienintelis pasirinkimas, kuris niekuomet nenuvils

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

01.17  Šv. Antanas, abatas

01.20  Šv. Fabijonas, popiežius, kankinys; šv. Sebastijonas, kankinys

01.21  Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

01.22  Šv. Vincentas, diakonas, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas