Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

2010 11 21   XXXIV- sis eilinis sekmadienis       Kristus Karalius Visatos Valdovas

 

Kauno Gerojo Ganytojo parapijos sielovada 2010 m.

Baigėsi 2010-ieji bažnytiniai liturginiai metai, kurie buvo skirti paminėti Lietuvos Laisvės 20-mečiui. Ta proga balandžio 23 -25 dienomis parapijoje vyko šventė. Balandžio 23 d. į bažnyčią susirinko šioje parapijoje esančių mokyklų bendruomenės. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kunigas klebonas, giedojo Kauno V. Kuprevičiaus vidurinės mokyklos mokinių choras. Po šv. Mišių visi šventės dalyviai buvo pakviesti į parapijos salę, kur buvo atidaryta šiai sukakčiai paminėti ugdymo įstaigų auklėtinių kūrybinių darbų paroda tema „Mano Lietuva", pravesta meninė programa o po jos konferencija tema: „Lietuva: tautos indėlis Nepriklausomybei. Balandžio 24 d. susirinko Dainavos bendruomenė. Dainavos seniūnijos ir bendruomenių atstovai dalyvavo šv. Mišiose, kurių metu dėkojo Dievui už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Šv. Mišių aukai vadovavo kunigas klebonas, giedojo sumos choras. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Dainavos parke. Po sveikinimo kalbų prasidėjo koncertas „Aš iš Dainavos", kurio metu savo pasirodymus pristatė moksleiviai ir svečiai, parkelyje šurmuliavo kermošius, vakare vyko koncertas jaunimui. Balandžio 25 d. - Gerojo Ganytojo atlaidų dieną atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kuris vadovavo Eucharistijos liturgijai, jos metu 155 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Kartu su arkivyskupu šv. Mišių auką koncelebravo Kauno I -ojo dekanato parapijų klebonai. Po šv. Mišių parke, prie bažnyčios, vyko meninė programa. Balandžio 4 d. iškilmingai šventėme Kristaus Prisikėlimo šventę - šv. Velykas. Gausiai dalyvaujant parapijos bendruomenei šv. Mišias koncelebravo parapijos kunigai vadovaujant kunigui klebonui. Per Mišias giedojo parapijos jungtinis choras, pritariant pučiamųjų orkestrui, aplink bažnyčią buvo einama iškilminga procesija. Liturginių metų eigoje buvo švenčiami ir šv. Jono Krikštytojo bei Žolinės atlaidai. Ypatingą dėmesį skyrėme pirmųjų mėnesių penktadienių ir šeštadienių šventimui, ligonių dienai. Gegužės mėnesį, skirtą Švč. M. Marijos garbei, parapijos Marijos Legionas bei Gyvojo Rožinio bendruomenė kalbėjo Rožinį, buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbama šv. Bernardo malda bei giedama giesmė „Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužės mėnesio sekmadieniais šventėme Pirmosios Komunijos šventes. 2010 m. Pirmąją šv. Komuniją priėmė 201 vaikas. Birželio mėnesį, skirtą Švč. Jėzaus Širdies garbei buvo kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda, giedama Švč. Jėzaus Širdies garbei skirta giesmė. Birželio 6 d. parapijos aktyvas ir bendruomenės nariai dalyvavo kasmet rengiamoje Devintinių procesijoje iš Šv. Ark. Mykolo bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką. Birželio 13 d. parapija dalyvavo Kauno I-ojo dekanato piligriminiame žygyje į Šiluvą, taip pat parapijiečiai buvo kviečiami aktyviai įsijungti į atlaidų šventimą Šiluvoje rugsėjo 8-15 dienomis. Ypatingai rugsėjo 12 d., kuomet buvo švenčiama padėkos už laisvę šventė. Spalio mėnesį skyrėme Rožinio maldai. Parapijos Marijos Legionas kartu su Gyvojo Rožinio bendruomene kiekvieną vakarą prieš šv. Mišias kalbėjo Rožinį. Šv. Mišių metu buvo sakomi katechetiniai pamokslai. Parapijos sielovados centro bendradarbiai įsiliejo į liturginių metų parapijos gyvenimą pravedant numatytus renginius, išvykas ir vasaros stovyklas. Visus, norėjusius giliau pažinti Dievo Žodį ir suprasti jo aktualumą, savo asmeniniame gyvenime, buvo kviečiami jungtis į įkurtą šv. Rašto pažinimo grupelę. Klebono kun. J. Stankevičiaus ir A. Stulginskio vid. m-klos direktoriaus V. Dubausko rūpesčiu, ši mokykla nuo š.m. rugsėjo 1-osios tapo katalikiška. Nuo šiol parapijoje yra dvi katalikiškos mokyklos: A. Stulginskio ir J. Urbšio. Spalio 7 d. parapijos Šeimos centras pradėjo rengti „Alfa" kurso susitikimus, skirtus ieškantiems tikėjimo arba tiems, kas nori pagilinti savo tikėjimo žinias. 2010 m. parapijos bažnyčioje buvo pakrikštyta 109 vaikai, 24 poros priėmė Santuokos sakramentą, aplankyti savo namuose 52 ligoniai, palydėti į Amžinybę - 204 tikintieji. Dėkojame Dievui už suteiktą galimybę augti tikėjime ir maldos dvasioje praleistus liturginius metus.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas