Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

2010 04 11             II - sis              Velykų sekmadienis                  metai C

 

EVANGELIJA  Jn 20, 19 - 31

Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!" Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu". Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, - sulaikytos". Vieno iš dvylikos - Tomo, vadinamo Dvyniu, - nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!" O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono - netikėsiu". Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!" Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis - būk tikintis". Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas"! Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!" Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. 31 O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

    Mes galėtume pavadinti apaštalą Tomą daugelio tikinčiųjų ir ne visai tikinčiųjų globėju. Jis gali būti globėjas visų tų, kurie yra patyrę gyvenimo smūgius ir įsivaizduoja, kad viskas yra žlugę. Tomas galėtų pamokyti, jog niekuomet nereikia leistis įveikiamiems pykčio ir skausmo, bet visuomet prisiminti, kad Dievas įvertina žmogaus gerus darbus ir už juos atlygina. Šventasis Tomas galėtų pamokyti visus, pasipiktinusius Bažnyčios nenuoseklumu, sužeistus dvasininkų poelgių ir sprendimų, pasakydamas, kad niekuomet nereikia apsiriboti tikinčiųjų silpnumu, bet žvelgti į Prisikėlusiojo spindintį veidą. Šventasis Tomas gali padėti visiems nuoširdiesiems, kad jie nesijaustų geresni už kitus, matydami, kad jų brolių tikėjimas yra mažesnis, bet liktų dideli savyje, atsiliepdami į Mokytojo troškimą išgelbėti visus ir stengtųsi pataisyti Bažnyčią, pradėdami nuo savęs. Jis gali būti drauge su visais, kurie yra nukryžiuoti savo pačių silpnumo, leisdamas jiems suvokti, kad Dievas priima ir pripažįsta kiekvieną skausmą. Apaštalas Tomas pirmasis pagarbino Kristaus dievystę tardamas - „Mano Viešpats! Mano Dievas!"Dievą, kuris per skausmą ateina su šlove ir paguoda.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

04.13  Šv. Martynas I, popiežius ir kankinys


 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas