Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA  Mk 10, 17 - 30

Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?" Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną". Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės". Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane". Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę!" Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę". Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?" Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma". Tada Petras sakė jam: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave". Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir būsimajame pasaulyje - amžinojo gyvenimo.

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Kaip beatrodytų keista, Jėzus absoliučiai nepasmerkia turto ir neaukština neturto bet kokia kaina. Tai verta prisiminti mums, katalikams, nes pernelyg dažnai nuslystame į tuščią moralizavimą, kritikuodami kitų turimą turtą, ir - visą laiką ragindami parodyti dosnumą. Jėzus myli turtingą jaunuolį ir meiliai žvelgia į jį, matydamas jame didelę stiprybę ir galimybę augti tikėjime, drauge ragindamas išsivaduoti iš visko, kad turėtų daugiau. Visiškas neturtas nėra laimės viršūnė, nes vargas nepriartina prie Dievo, o nubloškia į neviltį. Išganytojas primena, kad turtas gali būti apgaulingas ir gali sužlugdyti gyvenimą, tuo tarpu gyvenimo pilnatvė slypi kitur. Todėl Viešpats ragina mus turėti laisvą ir atvirą širdį. Išmalda, pasidalijimas, dovanojimas ir šiais laikais yra būdinga garbingo Viešpaties mokinio - krikščionio žymė. Mokinys nevengia turėti turto, tačiau į tai nesudeda visų savo vilčių, pasitikėdamas Dievu, kuris taip nuostabiai pasirūpina lauko lelijomis. Kaip tik tokia logika privalo būti pažymėtas ir krikščioniškų bendruomenių gyvenimas. Mes turime būti dovana kitiems, tuomet ir patys turėsime visko šimteriopai.

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

10.14  Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys

10.15  Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja

10.16  Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė, Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė

10.17  Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas