Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA  Jn  6,  1 - 15

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą: „Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti?" Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam atsakė: „Už du šimtus denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent po gabalėlį". Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė: „Čia yra berniukas, kuris turi penkis miežinės duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei!" Jėzus tarė: „Susodinkite žmones!" Toje vietoje buvo daug žolės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie penki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems; taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams: „Surinkite likusius kąsnelius, kad niekas nepražūtų". Taigi jie surinko ir iš penkių miežinės duonos kepalėlių pripylė dvylika pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį". O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šio sekmadienio  evangelijos tikslas - Jėzus, kuris yra „gyvenimo duona", jis ją laužo ir dalija. Jėzus mums aiškiai sako, jog yra reikalingas mūsų indėlis, kad būtų padėta žmogui ir pasauliui.  Ar mes norime būti  dovana pasauliui? Dovana vieni kitiems?  Dievas niekuomet neveikia už mus, Jis nepakeičia mūsų pastangų savo daromais stebuklais, tačiau visuomet laukia, kol mes padarysime tai, kas priklauso nuo mūsų, kad paskui tai pripildytų savo malone. Mums derėtų liautis dejavus apie savo pačių silpnumą ir bejėgiškumą pasaulio tragedijų ar krizių akivaizdoje. Krikščionims  nedera pesimistiškai murmėti apie pasaulio ir Bažnyčios likimą. Krikščionis Jėzaus pavyzdžiu turi padėti keisti pasaulį, padėti spręsti iškilusias problemas, o ne aikčioti ar aimanuoti. Jūs - pasaulio šviesa, žemės druska....

Reikia bent kiek daugiau paprastumo.  Žinoma, to nepakaks, kaip, žvelgiant žmogišku vertinimu, nebūtų pakakę ir penkių kepalėlių duonos ir dviejų žuvų miniai dykumoje. Visa, ko pritrūks, pridės Dievo Širdies meilė.

 

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

07.29  Šv. Morta

07.30  Šv. Petras Auksažodis, vyskupas Bažnyčios mokytojas

07.31  Šv. Ignacas Lojola, kunigas

08.01  Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas