Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Jn  15,  1 - 8

„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas - vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

 

KAUNO GEROJO GANYTOJO PARAPIJOS BAŽNYČIOS

KONSEKRACIJOS AKTAS

2009 - tųjų Viešpaties metų gegužės mėnesio 3 dieną, penktaisiais popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metais, visam krikščioniškam pasauliui minint apaštalo Pauliaus metus, o Lietuvoje švenčiant Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejų, Sigitas Tamkevičius, Dievo ir Apaštalų Sosto malone Kauno arkivyskupas metropolitas, dalyvaujant vyskupams, kunigams, vienuoliams bei tikintiesiems pasauliečiams, konsekravo pastatytą parapijos bažnyčią Kaune, suteikdamas jai Gerojo Ganytojo titulą. Bažnyčia buvo statoma 1999 - 2009 metais, vadovaujant parapijos klebonui kunigui Jonui Stankevičiui. Konsekruojant šią bažnyčią, pavedame ją bei visą parapijos bendruomenę Kristaus, Gerojo Ganytojo, globai.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Dievas kalba mums per kasdienius dalykus. Mums Jis yra Gerasis Ganytojas, vedantis savo kaimenę į vešlias ganyklas, mes tikrai Jam rūpime, ir Jis niekada nepalieka savųjų pavojuje. Taip pat ir šio sekmadienio palyginimas apie vynmedį iš tikrųjų yra paliudijimas, kad Viešpats tikrai mus myli. Mūsų gyvenimą maitina Viešpaties ir Mokytojo Jėzaus buvimas . Niekas kitas negali mums suteikti stiprybės, dvasios giedrumo, šviesos, džiaugsmo ir širdies ramybės. Tik būdami su Juo galime nešti vaisius, augti, klestėti. Be Jo nieko gero nenuveiksime. Ieškome džiaugsmo? Jį rasime, būdami su Dievu, taip, kaip šakelės vynmedyje. Iš Viešpaties ateina gyvybės jėga ir iš vienybės su Juo kyla meilė. Dievo ieškotojai, Jėzaus mokiniai niekuomet neturėjo užtikrintos ateities, jų gyvenimas nėra atribotas nuo žmogiškos prigimties trapumo ir nuodėmės, jie nėra apsaugoti nuo gyvenimo išbandymų, tačiau Viešpaties mokiniai žino, kad gyvendami mes esame mylimi ir mokomės mylėti ir Jėzus, mūsų Mokytojas, yra mums meilės pavyzdys ir šaltinis. Mes gyvename su Juo, kaip šakelės, gaunančios meilės energiją iš vynmedžio.

 

 


ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI 

05.12  Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai

05.13  Fatimos Švč. M. Marija

05.14  Šv. Motiejus, apaštalas

05.16  Šv. Andriejus Bobola, vienuolis, kankinys

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas