Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA  Mk 14, 10-21

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?" Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: „Mokytojas liepė paklausti: kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?" Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums". Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

Vakare jis atėjo su Dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane". Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti: „Nejaugi aš?" O jis tarė: „Vienas iš Dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, Žmogaus Sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet vargas žmogui, kuris išduos Žmogaus Sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti".

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šv. Romano Melodo († apie 560) homilija

Kas, tai išgirdęs, nebuvo apstulbintas? Kas, tai išvydęs, nesudrebėjo? Jėzus, pasveikintas išdavikiško bučinio, Kristus, parduotas pavydo, Dievas, savanoriškai atsiduodantis pančiams! Kaip visata tebeegzistavo tą valandą, kai Juo buvo prekiaujama, kai Jį pardavinėjo, kai buvo išduodamas Teisėjas? Pasigailėk, pasigailėk mūsų Tu, kuris pakeli visas kaltes, kuris lauki visų atgailaujančiųjų!

Kai jis, mylimasis, kuris Tave atmetė, pašauktasis, kuris Tave apleido, karūnuotasis, kuris Tave įžeidė, tebesvarstė apie savo žabangus, planuodamas Tavo žmogžudystę, Tu, o gailestingasis ir kantrusis, trokšdamas iki mirties parodyti savo neapsakomą meilę žmogui, pripildei dubenį, palenkei nugarą, tapai tarnų Tarnu. O Judas Tau, o Išganytojau, ištiesė kojas, kad jas nuplautum! Pasigailėk, pasigailėk mūsų Tu, kuris pakeli visas kaltes, kuris lauki visų atgailaujančiųjų!

Vandeniu Tu nuplovei kojas, bėgusias Tave išduoti, ir mistiniu maistu Tu maitinai savo gailestingumo priešą. Tu pradžiuginai vargšą savo malonėmis, savo dovanomis auginai apgailėtiną būtybę, padarydamas ją turtinga ir laiminga. Pasigailėk, pasigailėk mūsų Tu, kuris pakeli visas kaltes, kuris lauki visų atgailaujančiųjų!

Judai, visais atžvilgiais ir visą laiką tu buvai turtingas, nes savo rankose turėjai iždą, o širdyje nešiojai Kūrėją. Kas gi tau atsitiko, nelaimingasis, kad šiandien lyg neturtėlis tu nuėjai susirasti tų, kurie neturi tau ką duoti? Tikrai, ką gi jie tau duos, ką gausi iš jų mainais už Tąjį, kurį parduodi? Dangų ir žemę, visą visatą mainais už Jį? Pasigailėk, pasigailėk mūsų Tu, kuris pakeli visas kaltes, kuris lauki visų atgailaujančiųjų!

Tu gavai trisdešimt sidabrinių? Paskaičiuok, Judai, ir pamąstyk, kuris pranašas jau yra buvęs tokio sandėrio auka? Garsusis Juozapas: jis vaizduoja Jėzų, už kurį tu gavai užmokestį. Pasigailėk, pasigailėk mūsų Tu, kuris pakeli visas kaltes, kuris lauki visų atgailaujančiųjų!

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas