Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

EVANGELIJA  Mk  11,  1 - 10

   Prisiartinęs prie Jeruzalės pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė du savo mokinius,  tardamas: „Eikite į kaimą, kurį matote, ir, vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite.  Jeigu kas nors paklaustų: 'Ką čia darote?', atsakykite: 'Jo reikia Viešpačiui; jis netrukus jį sugrąžins'". Nuėję jiedu rado pakelėje asilaitį, pririštą prie vartų, ir atrišo jį.  Kai kurie iš ten stovinčių klausė: „Ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate?" O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengia jį savo apsiaustais, ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė:

„Osana!

Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!

Osana aukštybėse!"

 

VERBŲ SEKMADIENIO HIMNAS KRISTUI

Kristau, tu - garbės Karalius, tu - Aukščiausiojo Sūnūs!

Tau  - verbų šakelės žalios, tau - Osana. Dieve mūs!

Išrinktos taitos Karalius, atžala tu jos kilni,

Vykdyt dieviškosios valios Viešpaties vardu eini.

Visata „Garbė tau!" šaukia, prie gyventojų dangaus

Jungia garbinimo auką ir mari širdis žmogaus.

„Tebūnie garbė!" - giedojo tau Jeruzalėj tada,

šakeles po kojom klojo... Mes - sutinkam su malda.

Pagerbė tave prieš mirtį išrinktos tautos vaikai.

Kad teikeisi mus atpirkti, tau dėkojame karštai.

Tau patiko širdys tyros. Neatmesk ir mūs giesmės!

Tau garbė, šlovė ir gyrius amžinai tegul skambės!

 

Didžiosios  savaitės  pamaldų  tvarka:

 Didįjį Ketvirtadienį minima Paskutinė vakarienė, Kunigystės ir šv. Mišių įsteigimo diena. Pamaldų pradžia 18 val.

  • Didįjį Penktadienį minime Kristaus kančią ir mirtį, pagerbiame Viešpaties kryžių. Pamaldų pradžia 18 val.
  • Kviečiame dalyvauti 20 val. rengiamoje Kryžiaus Kelio procesijoje nuo Įgulos bažnyčios į arkikatedrą baziliką. Procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Kryžiaus kelio eisenoje einame turėdami žvakę.
  • Didįjį Šeštadienį Bažnyčia budi prie Viešpaties kapo. Velykų vigilijos pradžia 20 val. Pamaldų metu bus šventinama Velykų ugnis, vanduo, atnaujinami krikšto pažadai. Į pamaldas atsinešame krikšto žvakę ir indelį Velykiniam vandeniui.
  • Ateinantį sekmadienį Viešpaties Prisikėlimas (Šv. Velykos). Kristaus Prisikėlimo pamaldos 8, 10.30 ir 12 val.
  • Antrąją Velykų dieną - pirmadienį pamaldos sekmadienio tvarka.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas