Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gegužį – kad vienuoliai(ės), seminaristai augintų savo pašaukimą per ugdymą, leidžiantį jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais. ARKIVYSKUPIJOS – už vaikus ir M. Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną

EVANGELIJA  Mk  1,  29 - 39

Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško". Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs". Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šio dienos Evangelija pasakoja kaip Jėzus pakelia sergančią moterį ir suteikia jai jėgų veikti, tarnauti: „Karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti". Mes puikiai žinome apie Jėzaus atvirumą žmonių nelaimėms ir pastangas jiems padėti. Viešpats Jėzus savo gyvenimą paskyrė meilei, save padarydamas dovana žmonėms. Mūsų pavydžiais, išskaičiavimų ir godumo kupinais laikais, toks Mokytojo iš Nazareto elgesys atrodo beveik nesuprantamas. Panašų kaip Jėzaus elgesį mūsų laikų žmonės vadina stebuklingu, veikiausiai todėl, kad patys net nemėgina prie to stebuklo prisiliesti. Iš tiesų Išganytojui svarbu ne padaryti stebuklai, nes Jis draudžia apie tai net kalbėti. Jėzui kur kas svarbiau parodyti save kaip Dievo Sūnų, vykdančiu savo dangiškojo Tėvo valią. Kaip tik čia tenka prabilti ir apie mūsų visų krikščioniškąjį pašaukimą, kuris turi sutapti su Kristaus pašaukimu būti dangiškojo Tėvo vaikais liudyti tiesą ir meilę, save dovanoti kitiems. Iš susitikimo su Viešpačiu kyla tarnystė. Čia randasi Gerosios Naujienos esmė: leistis būti pakeltam, kad užsidegtum meilei ir dėkingumui.

 

Iškeliavę  pas  Viešpatį...

Praėjusią savaitę iškeliavo pas Viešpatį šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Stefanija Bučienė, Audronė Jastremkienė, Stasė Andrulienė, Irena Saletyckaja, Boniventūras Liubinas. Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

02.10  Šv. Skolastika, mergelė

02.11  Lurdo Švč. M. Marija

02.14 Šv.Kirilas,vienuolis, ir šv.Metodijus,vyskupas, Europos globėjai

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas