Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  21, 33-43.

 

„Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams 34 ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. 35 Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. 36 Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. 37 Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: 'Jie drovėsis mano sūnaus'. 38 Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: 'Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą'. 39 Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. 40 Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ 41 Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. 42 [i10]Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

43 Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

           Kas yra statytojai? Šventyklos statytojai yra aukštieji kunigai, prižiūrintys statybą. Jie atmeta šventyklos akmenį, Jėzų, kaip anie nevykę nuomininkai šeimininko sūnų.

Kadangi atmestas akmuo tampa kertiniu akmeniu, Jėzaus žodžiai skelbia galutinę pergalę. Jėzus, nužudytas sūnus, triumfuos. Jėzus, atmestas akmuo, taps kertiniu naujos šventyklos akmeniu – tai užuomina apie Bažnyčią, kuri ant jo bus pastatyta.

Pokalbis tampa pernelyg pavojingas Jėzui pareiškus, kad Dievo karalystė bus atimta iš vyriausiųjų kunigų ir vyresniųjų. Jie yra tie nevykę vynininkai iš kurių bus atimtas vadovavimas Dievo tautai. Ja rūpinsis žmonės, kurių veikla duos vaisių.

Ar sąžiningai vykdau man patikėtas pareigas?                    Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

 

·       Spalis Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.

·       Renkamos aukos Kunigų seminarijai paremti.

·       Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. renkasi Suaugusiųjų sielovados Alfa kursas.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

Bažnyčia mini:

      10.05  (M) – Šv. Faustina Kovalska, vienuolė .

      10.07 (M) – Rožinio Švč. Mergelė Marija.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas