Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ  14, 22-33.    

 22 Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. 23 Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir, atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.

24 Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. 25 Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. 26 Pamatę jį, einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. 27 Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nenusiminkite! Tai aš. Nebijokite!“ 28 Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu.“ 29 Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. 30 Bet, pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ 31 Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“ 32 Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. 33 Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tikrai tu Dievo Sūnus!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

         Šio sekmadienio Evangelija mums pateikia ne tik Dievo koordinates, bet ir labai konkretų atsakymą. Jis yra arti. Jis eina mūsų link tuomet, kai, rodos, tamsa pati giliausia. Ar nenusigąstame, matydami jo siluetą, ar išgirstame Jo suraminimą ir kvietimą nebijoti, juk Jis yra arti? Daug arčiau, nei kada nors įsivaizdavome? Evangelijos ištrauka, kaip ir ne kartą Naujajame Testamente, baigiasi Petro iššūkiu. Jėzaus žodžių tikrumą Petras turi patirti pats. Ir ne tik Petras, bet, manau, ir kiekvienas abejojantis ir nusigandęs žmogus. Taip, tuomet Petro lūpomis kalbėjo išgąstis. Bet jis Jėzuje ir sudužo. Juk Jėzus ant bangų paviršiaus – ne iliuzijos, bet tikrovė. Tuomet Viešpats liepė Petrui ateiti pas jį. Tiesiog žengti, ir eiti. Šiandien Jis ir mums tą patį sako. Ar bandysime?

Petro pavyzdys mums teprimena, kad pasitikinčiam viskas įmanoma. Įmanoma net žengti vandens paviršiumi. Tiesa, tol, kol abejonės nepaims viršaus. O ir po to juk nereikia nusigąsti: Dievo ranka juk gelbsti iš visų abejonių. Žinoma, kai žengsime vandens paviršiumi, pūs pats stipriausias abejonių ir priešiškumo, nesusiklosčiusių aplinkybių vėjas, besistengiantis mus išbalansuoti. Tačiau juk žengiame pas Jėzų. Jėzų, kuris arti kiekvieno. Jėzų, kuris arti savųjų, dažnai blaškomų nedėkingų bangų, priešiškos stichijos, valties.

... Bernardinai.lt

SKELBIMAI.

.

·       Rugpjūčio 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Mūsų bažnyčioje atlaidai. Šv. Mišios vyks: 9.00, 10.00, 11.00 ir 18.00 val.

Taip pat kviečiame Jus dalyvauti Žolinės  iškilmėje Pažaislyje. 14.00 – 14.50 val. Susitaikinimo sakramentas. 15.00 val. Šv. Mišios vienuolyno šventoriuje. Vadovauja Kauno arkivyskupas K. Kėvalas. Gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis.

·       Prašome, kas galite, skirti Bažnyčiai 1,2 procento savo pajamų mokesčio (pratęsta iki rugpjūčio mėnesio 20 dienos).

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  krikščioniškos spaudos.

 

 

Bažnyčia mini:

      08.10  (F) – Šv. Laurynas, diakonas, kankinys.

      08.11 (M) –Šv. Klara, mergelė.

      08.14 (M) – Šv. Maksimiljonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

 


 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas