Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  4, 21-30.

 Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.  Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“  O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' – padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“.  Jis dar pridūrė: „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje.  Tikrą tiesą sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą.  Bet nė pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.

 Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn.  Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Žvelgiame į šio sekmadienio Evangeliją, kur Jėzus į Nazaretą sugrįžo, jau apsuptas Mokytojo ir Pranašo šlovės. Tiesa, pradžioje, atrodytų, buvęs labai entuziastingas sutikimas greitai išblėso ir baigėsi katastrofa. Tik kalbame apie pranašus labai lengvai, drąsiai visiems aiškiname, kad kiekvienas krikščionis Krikšto, kuriuo yra įjungiamas į Patį Kristų, dėka tampa pranašu ir skelbia Kristaus mokslą savo gyvenimu.

Pranašas yra tas, kuris nebijo aiškiai išsakyti visus gyvenimo skaudulius, suvokia nuodėmės tamsą ir iškelia aikštėn visas blogybes, kurias žmonės slepia širdyse, liepdamas viską lyginti su Dievo valios ženklais.

Šio sekmadienio Evangelijos puslapis galėtų būti pavadintas „Jėzaus iš Nazareto manifestu“. Kas tą dieną įvyko Nazareto sinagogoje, pavadinti programa, nusakančia, kokiu būdu žmonių tarpe bus kuriama Dievo Karalystė. Iš tiesų gi šiame puslapyje kalbama apie išganymo „šiandieną“. Jėzus kalba ne apie ateitį, ne apie tai, kas dar bus kuriama, bet apie tai, kas jau yra. Jis prabyla apie visiems, o pirmiausia, visiems prislėgtiesiems ir paniekintiesiems skirtą išganymą...  Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

 

·       Vasario 5 dieną, antradienį minėsim Šv. Agotą ; 8.00 ir 18.00 val. šv. Mišių metu bus šventinama duona ir vanduo.

·       Vasario 5 dieną po vakarinių šv. Mišių 18.30 val.  Šlovinimo vakaras (veda parapijos Jaunimas). Kviečiame visus jungtis.

·       Vasario 6 dieną, pirmasis mėn. trečiadienis. Vakarinėse šv. Mišiose melsimės už ligonius.

·       Vasario 14 dieną kviečiame į arkivyskupijos renginį; „Valentino diena kitaip“ (kuris vyks Kauno Žalgirio arenoje 19.00 val., bilietus galima įsigyti Biletai.lt).

·       Renkama metinė  auka Bažnyčios išlaikymui. Dėkojame visiems kurie remia Bažnyčią.

  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

02.05 (M) Šv. Agota, mergelė, kankinė.

02.06 (M) Šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai .

02.08 (M) Šv. Jeronimas Emiljanas.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas