Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilėnės tetrarchu,  prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje.  Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti,  kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:

Tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!

Ištiesinkite jam takus!

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.

Kreivi keliai taps tiesūs,

o duobėti – išlyginti.

6 Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Krikštytojas eina nugara į priekį, žvilgsnį įsmeigęs į Tą, kuris ateina paskui jį. Būtent dėl Ateinančiojo dykuma nebegali būti mirties ar vienišumo vieta. Ji vienintelė savąja tyla tepajėgia apkabinti susitikimo slėpinį. Tik Dievo Žodis ir gali pažadinti šį nutilimą, kuriame pradedame regėti. Žodžio dykuma, iš kurios taip sunku nepabėgti, pasiryžti ištikimybei...

Ir šis kasmetinis sugrįžimas į erdvią dykynę tenetampa mums įprastu „pakartojimu“, kuris visada rizikuoja virsti negyva kopija, keliančia abejones net paties Įvykio tikrumu. Kaip neatidžius mokinius Viešpats metai iš metų „palieka mus po pamokų“, vėl iš naujo gilintis į Įsikūnijimo slėpinį.

Juk tai mūsų – šiandienės Bažnyčios kūnas yra šaukiamas praregėti. Atsiverti Izaijo, Jono, dykumos, Jordano ir netgi ano meto silpnų galingųjų liudijimui. Tenukasa Dievo Dvasia mūsų išdidumo ir tarpusavio nesutarimų kalnus; teužpila sužeisto savęs vertinimo ir bandymų naudotis kitais žmonėmis slėnius. Tebūna Dievo Žodis mums vingiuotas ir duobėtas. Teužtruksime ties Evangelijos puslapiu. Tenesileis Geroji Naujiena lengvai „laužoma“. Juk būtent čia stojamės Dievo šlovės – Jo Išgelbėjimo darbo – akivaizdoje. Įsižiūrėkime... Bernardinai lt.                                               

SKELBIMAI

 

·       Šis sekmadienis II Advento sekmadienis. Advento metu rekomenduojame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Taip pat vyksta Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Gruodžio 15 dieną, šeštadienį 15 val. kviečiame į parapijos Atsinaujinimo dieną.

·       Gruodžio 17 dieną, pirmadienį 18.30 val. Adventinis vakaras pasitinkant Šv. Kalėdas ( M. Petrausko muzikos mok. mokiniai).

·       Kalėdaičius galima įsigyti darbo dienomis raštinėje. O šeštadienį, sekmadienį vestibiulyje.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.  

Bažnyčia mini šventuosius:

 

12.11 (M)  Šv. Damazas I, popiežius.

12.12 (M) Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.  

12.13 (M) Šv. Liucija, mergelė , kankinė.

12.14 (M) Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas