Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 18, 33-37

 

   Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“  Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“  Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“  Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia“.  Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“

MINTYS PAMĄSTYMUI

Jėzus atėjo liudyti, kad Dievas yra Meilė, kad Jis besąlygiškai ir gailestingai myli visus žmones ir nori jų išganymo. Jis atėjo ne tam, kad Jam tarnautų, bet atėjo Pats tarnauti ir Savo gyvybės atiduoti už daugelį. Jėzus atėjo kaip švelnus, nuolankus Karalius, Jis nori traukti mus paskui Save ir mokyti Savo pavyzdžiu, kaip tarnauti Dievui ir savo broliams, kaip atleisti savo priešams.

Žemėje mes esame Jo Kūno nariai, Jo Karalija, Jo liudytojai bei pagalbininkai, Jo antros eilės karaliai ir kunigai. Mūsų misija – liudyti Tiesą apie Dievo Meilę, tarnauti kitiems ir paaukoti save už juos, sekant Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu. Taip darydami, mes galėsime visada bendradarbiauti Dievo Karalystei plečiantis žemėje iki Kristaus antrojo atėjimo. Tada bus visiškai apreikšta Dievo vaikų garbė. Tada „visa kūrinija bus išvaduota iš pikto vergijos“, ir viešpataudami su Kristumi bei visais šventaisiais mes didžiadvasiškai tarnausime Dievui Tėvui ir Jį šlovinsime per amžių amžius.                        Kun. Vitas Kaknevičius                                                

 

SKELBIMAI

 

 

·       Šį sekmadienį  KRISTAUS, VISATOS VALDOVO IŠKILMĖ. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiems, kurie viešai kalba žmonijos paaukojimo Jėzui Kristui Karaliui maldą.

·       Lapkričio 28 dieną, trečiadienį mūsų bažnyčioje 19 val. Alfa kurso paskaita „Jėzus mano gelbėtojas“.

·       Gruodžio 1 dieną - Pirmas mėnesio šeštadienis, vakarinėse Šv. Mišiose melsimės prašant  Švč Mergelės  Marijos pagalbos..

·       Gruodžio 2 dieną -  I Advento sekmadienis. Bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai. Taip pat prasideda Carito organizuojama žvakelių platinimo akcija „Gerumas mus vienija“ ir aukų rinkimas Carito valgyklai.

·       Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp“.  

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

11.30 (F)  ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas