Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija gruodį – kad neįgalieji būtų dėmesio centre, o institucijos siūlytų integracijos programas. ARKIVYSKUPIJOS – kad prasidėję nauji liturginiai metai mus labiau priartintų prie Kristaus Taikos Kunigaikščio.

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ 8, 27-35

   Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.  Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.  Kas ne prieš mus, tas už mus! Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nepraras savo užmokesčio“.

 „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.  Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, – nusikirsk ją! Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį“.  Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes geriau tau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Girdint apaštalų nusiskundimą, niekaip neįmanoma suprasti, kuo jiems taip nepatiko žmogus, kuris Jėzaus vardu išvarinėjo demonus. Gal jis buvo viešas nusidėjėlis? Gal jis pats sau prisiskyrė visus nuopelnus? Gal elgėsi ne pagal Mokytojo nurodymus? Iš tiesų nebuvo nieko panašaus: minimas egzorcistas veikė Jėzaus Vardu, ir tik Jam skyrė visus nuopelnus. Evangelistas, nevyniodamas žodžių į vatą, mums pateikia dvylikos apaštalų pretenzijas: „Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“ (Mk 9, 38)…

Griaustinio sūnui“ Jonui nepatiko toks elgesys. Jis nori „įvesti tvarką“. Toks perdėtas uolumas gali kilti iš pavydo, kuris tyko užklupti ir labai pamaldžius žmones, kai susvyruoja artimo meilė, žmonės pradeda vieni kitiems pavydėti, ne tik pinigų, sėkmės, sveikatos, grožio ar pažinčių, bet ir Dievo palankumo. Kai tik žmogus pradeda save pernelyg gerai vertinti, nusprendžia, kad Dievui tarnauja geriausiai, jam atrodo, kad jis geriau už visus garbina Dievą, tuomet pavydui atsiveria tiesus kelias į širdį, kurioje nelieka vietos artimui.

Ne vienas matėme televizijos laidą ,,Grožio fabrikas“, o dabar ir ,,Didieji pokyčiai“, kur žmonėms atliekamos plastinės chirurgijos operacijos, ištaisant kūno ar veido defektus, po kurių pacientai grįžta į savo šeimas, į darbo kolektyvus lyg naujai atgimę, linksmi, pasikeitusiais veido bruožais, atjaunėję... Aišku, tie pasikeitimai tik išoriniai.

Bet patikėkit – dar nuostabiau pamatyti buvusio nusikaltėlio, vagies ar narkomano pakeistus charakterio bruožus – nuolankumą, paslaugumą, meilę ir gailestingumą vietoj buvusių bjaurių būdo bruožų – išdidumo, žiaurumo, egoizmo, nekalbant jau apie fizinius nusikaltimus…

Šiandien Šv. Mišiose atneškime savo širdis Viešpačiui, prašykime Jį išlaisvinti mus iš puikybės bei priešiškumo savo broliams ir seserims Kristuje. Prašykime Jėzaus pripildyti mus pagarbos Bažnyčiai, kurią sudaro tokie įvairūs, skirtingomis Dvasios dovanomis apdovanoti žmonės. Jėzus niekuomet neriboja Savo dosnumo. Vieniems Jis duoda užtarimo, kitiems tarnavimo ligoniams bei vargšams dovaną. Vieni tyrinėja Šventąjį Raštą, kiti turi išgydymo ar dvasių skyrimo dovaną. Tačiau visus šiuos skirtumus vienija viena tiesa: esame vienas Kūnas, kilęs iš Jėzaus meilės bei Jo gailestingumo. Visi kartu galime šlovinti Viešpatį...Vitas Kaknevičius

                                            SKELBIMAI

 

  • Bažnyčios priminimas visiems tikintiesiems kas dieną spalio mėnesį kalbėti Rožinį.
  • Nuo spalio 1 dieną  Bažnyčioje pradedamas rengimas Pirmai Komunijai ir Sutaikinimo sakramentams mažuosius (nuo 9 metų, pamokėlės vyksta: I –VI 14.00 ir 15.00 val. pasirinkti vieną pamokėlę per savaitę).
  • Spalio mėnesio 2 dieną tėvelių susirinkimas dėl Sutvirtinimo sakramento paauglių (nuo 16 metų) pamokėlių.
  • Spalio 6 dieną Atsivertimo diena. Organizuoja Šventosios Šeimos bendruomenė.
  • Pirmas mėnesio antradienis - meldžiamės šv. Antano užtarimo, Pirmas mėnesio trečiadienis - Ligonių diena. vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis prašant sveikatos.

 Pirmas mėnesio penktadienis - 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, o vakarinėse Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

 Pirmas mėnesio šeštadienis - meldžiamės Švč. Mergelės Marijos globos.

  • Renkamos aukos Kauno Kunigų Seminarijai išlaikyti. Mūsų parapija turi surinkti 3800 eu.
  • Renkamos aukos didžiojo bažnyčios lango vitražui pagaminti.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas