Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 20, 27-38.  

  

Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: 28 „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. 29 Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. 30 Ją vedė antrasis, 31 paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. 32 Galiausiai mirė ir ta moteris. 33 Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“

34 Jėzus jiems atsakė: „Šio pasaulio vaikai veda ir teka, 35 o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. 36 Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai,[i3] bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai. 37 O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. 38 Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Pati Dievo Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, taigi Jo gyvenimo paveldėtojai (Rom 8, 16). Prisikėlimas viršija bet kokią pretenziją ir pranoksta lūkestį to, kuris mirties akivaizdoje pasijunta bejėgis ir nieko daugiau nebesitiki. Kūno iš numirusių Pri(si)kėlimo negalima paaiškinti ar pagrįsti jokiomis prielaidomis. Tai Dievo pažadas. Gryna Jo meilės dovana.

Prisikėlimas – tikėjimo šerdis. Be jo „tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas“, – sako Paulius korintiečiams (1 Kor 15, 14). 

Bernardinai lt.

SKELBIMAI.

 

·       Lapkričio 10-17 dienomis Vilniaus Aušros Vartų  Šventovėje  Švč.  Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos  atlaidai.

·       Lapkričio 13 dieną, trečiadienį 19.00 val. renkasi suaugusiųjų sielovados grupė „Alfa“ (tema „Kaip įmanoma tikėti?“ ).

·       Lapkričio 14 dieną, ketvirtadienį minėsime Pasauline vargstančiųjų dieną. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už stokojančius brolius ir seseris.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

11.04 (M) Šv. Martynas Turietis, vyskupas.

11.09 (M) Šv. Juozapatas,  vyskupas, kankinys.

11.16 (S) ŠVČ. MERGELĖ MARIJA ,GAILESTINGUMO MOTYNA.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas