Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 12, 32-48.    

 

  Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“

33 „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės.

34 Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.

35 „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. 36 Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. 37 Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. 38 Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie! 39 Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. 40 Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

41 Tuomet Petras paklausė: „Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems?“ 42 Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku ją maitinti?[i1]43 Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. 44 Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. 45 Bet jeigu anas tarnas pasakys pats sau: 'Mano šeimininkas neskuba grįžti' ir ims mušti tarnus bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuokliauti, 46 tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nė manyti nemano. Jis žiauriai nubaus[i2] jį, ir jam teks neištikimųjų likimas.

47 Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. 48 O kuris nežino [šeimininko valios], kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“.

MINTYS PAMĄSTYMUI

         Petras, kaip apaštalų galva, klausia, ar tokia atsakomybė skirta visiems tikintiesiems, ar tik apaštalams, tiems, kurie turi specialią tarnystę. Būtent tai ir turi omenyje Jėzus: bus pareikalauta pagal patikėtas užduotis. Jei esama užvaizdo, vyriausiojo tarno, tai jis turi ištikimai elgtis, kaip jam ir įsakyta. Jo sumanumas pasireiškia nuolatiniu šeimininko laukimu, kad šis staiga grįš ir tuojau pareikalaus ataskaitos. Tarnas netampa šeimininku, kol jo šeimininkas išvykęs. Tarnas yra tik jam patikėtų Dievo paslapčių prižiūrėtojas. To turi niekada nepamiršti ir nedaryti dvasiniame gyvenime „atostogų“, manydamas, jog jo šeimininkas neskuba grįžti. Ir jei tarnas nežinotų savo šeimininko valios, jis, nors ir bus mažiau plakamas, bet vis tiek neišsisuks nuo ataskaitos. O kaip tada svarbu pajusti, ko šeimininkas nori, kad net ir nežinodamas tarnas elgtųsi pagal jo valią!               Bernardinai.lt

SKELBIMAI

     

·        Rugpjūčio 14 dieną, po vakarinių Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija  iki 20.00 val.

·        Rugpjūčio 15 dieną, ketvirtadienį Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventė (Žolinė). Mūsų bažnyčioje Žolinės atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime žolynus ir vaisius). Po 12.00 val. Šv. Mišių kultūrinė programa.

·        Taip pat rugpjūčio 15 dieną Pažaislio vienuolyne Žolinės atlaidai.  Pagrindinės Šv. Mišias 15.00 val. kurias aukos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Po Šv Mišių kultūrinė programa.

·        Ateinančią savaitę Krekenavos ir Pivašiūnų bažnyčiose vyks Švč. Mergelės Marijos atlaidai.

Bažnyčia mini šventuosius:

08.12 (f) Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė.

08.13 (f) Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai.

08.14 (M) Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

08.15 (S)  ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į  DANGŲ (ŽOLINĖ).

08.17 (m) Šv. Hiacintas,  kunigas .

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas