Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 10, 25-37.    

 

    Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį28 Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“.

29 Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ 30 Jėzus prabilo: „Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. 31 Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. 32 Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. 33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 34 Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. 35 Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'. 36 Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ 37 Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą“. Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

            „Pro šalį praeina tie, kurie viską žino, kurių žodis daug gali lemti. Ne paprastai praeina, bet netgi kita kelio puse. Lyg užsidarę savo žinojime ir nedrįstantys nukreipti žvilgsnio į pakelę. Kai pagalvoji, jei tame kelyje pasitaikytų sutikti vien tik tautos išrinktuosius, didžiūnus, būtų bėda. Tačiau juo eina ir paprastas žmogus. Istoriškai susiklosčiusių aplinkybių priskirtas prie priešų. Žmogus, su kuriuo gėda bendrauti. Samarietis. Jėzaus lūpose visai netrukus ši istorija įgyja naują prasmę. Jis pats Jeruzalėje kryžiumi tautos didžiūnų prilygintas samariečiui – tam, su kuriuo nebendraujama – pasilenks prie viso pasaulio žaizdų.

            Taigi, ir tas kelias, kur įvyksta nelaimė – žmonijos kelias, gyvenimo kelias. Kaip gera, kai prie žaizdos prisiliečia Dievo ranka. Tvarstanti ir grąžinanti į gyvenimą pilnatvė. Evangelija baigiasi paprastu kvietimu: tiesiog eik, ir tu taip daryk. Tikrai laimėsi amžinąjį gyvenimą. Iš tiesų, juk galimybių taip daryti visi turime. Tereikia tik neapriboti savo žvilgsnio teorijomis ir padangėmis. Ir jeigu atrodys, kad mūsų rankos tuščios, medicininių reikmenų rinkinio neturime, tai tikrai galime paprasčiausiai vienas kitam būti pasidalintos vilties aliejumi. Gyvenimui taip dažnai to ir tereikia...   Bernardinai.lt

 

SKELBIMAI

     

·        Caritas atostogauja nuo liepos 3 dienos iki rugpjūčio 7 dienos.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

Bažnyčia mini šventuosius:

07.15 (F) Šv. Bonaventūras,   vyskupas, bažnyčios mokytojas.

07.16 (m) Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplerinė).

07.13 (m) Šv. Apolinaras vyskupas , kankinys.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas