Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL JONĄ 20, 19-31.

 

  Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“

 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.  O Jėzus vėl tarė:

 „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė:

„Imkite Šventąją Dvasią.  Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs.  Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“ O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.

Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“  Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.  Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“!  Jėzus jam ir sako:

„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

 Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje.  O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.

 

SKELBIMAI

 

·       Šiandien Dievo Gailestingumo Sekmadienis.

·       Nuo gegužės mėnesio prasideda Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbiai. (kas dieną prieš vakaro Šv. Mišias).

·       Gegužės 1 diena, pirmas mėn. trečiadienis. Mūsų bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišių metu melsimės už  Ligonius.

·       Gegužės 3 diena, pirmas mėn. penktadienis. Vakarinėse Šv. Mišiose melsimės į Jėzaus Švenčiausiąją Širdį.

·       Gegužės 4 diena, pirmas mėn. šeštadienis. Vakarinėse Šv. Mišių metu melsimės prašydami Švč. Mergelės užtarimo.

·       Gegužės 5 dieną švęsime Motinos dieną.

·       Gegužės 12 dieną mūsų bažnyčioje Gerojo Ganytojo atlaidai. Taip pat 12.00 val. Šv. Mišių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

04.29 (F) Šv. Kotryna Sienietė, Mergelė, Bažnyčios mokytoja.

04.30 (M) Šv.  Pijus, popiežius.

05.01 (M) Šv. Juozapas Darbininkas.

05.02 (M) Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

05.03 (M) ŠV. PILYPAS IR JOKŪBAS APAŠTALAI.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas