Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ  9, 28b-36.

 

 Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis.  Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti.  Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas.  Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje.

 Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus.  Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs.  Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando.  O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“  Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Svarbu tai, kad vienintelis Šviesos Šaltinis, apšviečiantis pranašų ir mokinių kūnus, yra Pats Jėzus. Bažnyčios Tėvai, kalbėdami apie atsimainymą ant Taboro kalno, jį sugretina su prisikėlimu iš mirusiųjų ir Dangumi. Tačiau šis pasaulis turi atsimainyti. Ir jis bus perkeistas tą akimirką, kai mes patys būsime iš vidaus perkeisti Šventosios Dvasios Šviesa ir Meile.

Dievas pažįstamas einant vidinio išskaistinimo keliu, kuris tikėjimo ir meilės galia prasideda su širdies atsivertimu, siekiant susivienyti su Kristumi, džiaugsmo ir ramybės Šaltiniu, ir būti pripildytam Jo buvimo Šviesos. Simeonui toks dieviškosios malonės patyrimas yra ne ypatinga dovana, rezervuota vien mistikams, bet Krikšto vaisius kiekvieno, rimtas pastangas dedančio tikinčiojo gyvenime. Ši Dieviškoji malonė yra Meilė. Pavyzdžiui, Simeonas Naujasis Teologas aplink save matė daugybę jam blogo linkinčių priešų, tačiau juto didelę meilę jiems. Akivaizdu, jog tokia meilė negalėjo rastis iš jo, bet turėjo išsiveržti iš kito šaltinio. Tad, viena vertus, galime sakyti, kad Kristus į mus įžengia ne be tam tikro atvirumo meilei, tačiau, kita vertus, Jis tampa Meilės Šaltiniu ir mus perkeičia (žr. Gal 2, 20).                                           Kun. Vitas Kaknevičius

 

SKELBIMAI

·       Kovo 21 dieną, ketvirtadienį renkasi senjorų klubas 15.00 val.

·       Kovo 22 dieną, penktadienį 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės prašydami Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.

·       Kovo 30 ir 31 dienomis, mūsų bažnyčioje vyks Gavėnios rekolekcijos. Pradžia kovo 30 dieną 17.00 val.. Rekolekcijas ves Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus.

·       Gavėnios liturginio laikotarpio metu mūsų bažnyčioje Kryžiaus kelias einamas kiekvieną penktadienį 17.30 val.

·       Graudūs verksmai mūsų bažnyčioje giedami sekmadieniais 7.30 val.

·       Kviečiame Gavėnios išpažintį atlikti  neatidėliojant paskutinei savaitei.

·       Dėkojame visiems, kurie skiria mūsų bažnyčiai 2 procentus pajamų mokesčio dalies.

·       Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti  naują  žurnalo „Artuma“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“.   

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

03.18 (M)  Šv. Kirilas, vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

03.19 (S)  ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS.

03.23 (M) Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas.

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas