Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija rugsėjį – kad visuomenės užribyje atsidūrę žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir laikomi beverčiais. ARKIVYSKUPIJOS – kad mokslo metų pradžia paskatintų ieškoti ne tiktai žinių, bet ir Dievo artumos.

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 2, 15 – 20

 Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo.  Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.  Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:  „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:  šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.  Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.  O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, –  ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.  Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru,  o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis.  Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

Atlikę visa, ko reikalauja Įstatymas, Juozapas, Marija ir Kūdikis grįžta į kasdienybę. Evangelistas Lukas trumpoje šio sekmadienio evangelijoje, kuri aprėpia ne tokį ir trumpą laiką – visa Jėzaus vaikystę, sako, jog “vaikelis augo ir stirėjo”. Šiandien ir mes melskime, kad Jėzus mumyse augtų ir stiprėtų. Augtų ir stiprėtų nepaisant problem ir laikmečio išbandymų, juk nuostabu patirti, kad tai, ką patiria mūsų šeimos, patyrė ir Šventoji Šeima. Tad Jėzau, Marija, Juozapai, melskite už mūsų šeimas!

SKELBIMAI

  • Šiandien - Šventosios Šeimos iškilmė.  Per 12 val. Šv. Mišias sutuoktiniai atnaujins Santuokos sakramento metu duotus pažadus, melsimės už šeimas ir laiminsime jas. Bus giedamas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“. 23 valandą bus aukojamos Šv. Mišios užbaigiant senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus.
  • Sausio 1d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Pasaulinė Taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 9, 10.30 ir 12 valandomis. Pradedant Naujuosius metus bus giedamas himnas Šventajai Dvasiai. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja giedant ar recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
  • Ateinantį antradienį melsimės į šv. Antaną.
  • Ateinantį trečiadienį vakaro Šv. Mišių metu melsimės už mūsų ligonius.
  • Ateinantį ketvirtadienį bažnyčioje vyks Švč. Saktramento adoracija.
  • Ateinatį penktadienį melsimės į Švą. Jėzaus Širdį. 17 val. Švč. Sakramento adoracija, 18 val. Šv. Mišios.
  • Ateinantį šeštadienį melsimės į Švč. M. Mariją.
  • Ateinantis sekmadienis – Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šventinami auksas,smilkalai, mira ir kreida. Po Sumos – eucharistinė procesija.
  • Bažnyčios vestibiulyje galima įsigyti krikščioniškos literatūros.

 

Bažnyčia mini šventuosius:

 

01.01 (S)  ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. PASAULINĖ TAIKOS DIENA.

01.02. (M) šv. Bazilijis Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

01. 03. Meldžiame, kad Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė būtų paskelbt palaimintąja.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos  vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga sausio  mėnesį esame kviečiami melstis  krikščionių vienybės užmojį, kad pasaulis įtikėtų Kristaus tiesa ir šitaip prisidėtų prie taikos eros atėjimo.

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas