Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA  Mk  13,  33 - 37

„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!"

 

MINTYS  PAMĄSTYMUI

Šį sekmadienį prasidedantis Advento laikotarpis, visuomet yra brangi tikintiesiems skirta dovana, įgalinant tinkamai pasirengti Kristaus Gimimo šventėms. Tokio susikaupimo poreikį Bažnyčia jautė nuo pat pirmųjų savo gyvavimo amžių. Adventas ragina mus pažvelgti į save pačius. Šiandienos Evangelijoje Jėzus tikintįjį palygina su durininku, kuris privalo laukti sugrįžtančio šeimininko. Durininkas nemiega, net ir atėjus nakčiai jis stovi prie durų, kol šeimininkas pasibels. Tai neilgas, bet labai aiškus palyginimas. Jėzaus mokinys neturi sėdėti namuose, pasinėręs vien į savo rūpesčius, užmigęs savame egoizme. Jo vieta yra prie durų, kurias reikia atidaryti, vos išgirdus šeimininko žingsnius. Tai mūsų širdies durys... Žinoma, gaila, tačiau mūsų širdis taip dažnai yra perpildyta mūsų pačių, ir perkrauta rūpesčių, kad neišgirstame nei Viešpaties žingsnių, nei beldimo. Kaip tik tam ir reikalingas laikas, kada galėtume prisiminti ateinantį Viešpatį. Jėzaus mokiniui bet kuris laikas yra tinkamas budėti, laukti ir mylėti. Suvokdami savo pačių sugebėjimą pasiduoti tingumui ir perdėtam dėmesiui savo pačių problemoms, turime atkreipti ypatingą dėmesį į šio sekmadienio Evangeliją, raginančią budėti ir nepasiduoti apsnūdimui. Pats evangelistas Morkus, aprašydamas Jėzaus maldą Getsemanės sode, primena kartų Jėzaus priekaištą trims savo draugams: „Negalėjote nė vienos valandos budėti su manimi?" Nežiūrint, kad Dievas nužengė pas žmones ir gyveno su jais, apaštalai tada taip ir nesugebėjo iki galo atverti savo širdies... Tas pat įvyko ir Betliejuje Jėzaus gimimo naktį. Tada taip pat atsivėrė dangus ir sužibo vilties žvaigždė, tačiau Betliejaus gyventojų tingus miegas užvėrė jų širdies duris Išganytojui ateiti pas juos. „Sakau jums visiems: budėkite!", - sako Kristus. Tai įsakymas mums, kad ir mūsų dienomis neįvyktų taip pat, kaip tada. Budėkime prie savo širdies durų...

 

 

IŠKELIAVĘ PAS VIEŠPATĮ...

Praėjusią savaitę iškeliavo pas Viešpatį šie mūsų parapijos bendruomenės nariai: Aurelija Birutė Simonaitienė, Simanas Kęstutis Žilinskas, Jonas Daubaras, Aleksandra Botyrinė, Valentina Nemurytė, Jonas Jaruševičius, Kazimieras Antanas Jasiulis, Bronius Žemaitis.
Amžinąjį atilsį duok jiems Viešpatie...

 

ŠVENTŲJŲ  MINĖJIMAI

12.03  Šv. Pranciškus Ksaveras ,kunigas.

12.06  Šv. Mikalojus, vyskupas

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas