Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 18, 15  - 20

 

  „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį.  O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais.  Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.  Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje“. „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Turbūt kiekvienas esame išgyvenę įvairių įtampų, problemų. Niekas nesako, kad krikščionys yra nuo jų kažkaip stebuklingai apsaugoti. Tačiau Viešpaties lūpose šiandieną girdime patartimą, kaip spręsti konfliktus. Turbūt ne vienam atrodė, kad mūsų negerbia darbo kolektyve, kad vaikai, anūkai neklauso, kad žmogus padarė kardinaliai kitokį sprendimą,  nei tikėjomės, kažką ne taip pasakė ar padarė. Ne vienas tiesiog ir ištariame: tam ar anam neatleisiu. Tačiau ar tai yra toks sprendimo būdas, apie kurį kalba evangelija? Ne. Jėzus šiandieną kviečia nepamiršti keleto dalykų. Pirmiausia tai, jog konfliktus reikia spręsti kalbantis „prie dviejų akių“. Jų neturi spręsti ar gilintis pašaliniai žmonės, gatvė, ar nuo visko gelbstinčios televizijos laidos. Jei nepavyksta pasiekti kokių nors rezultatų kalbantis, reikalinga liudytojų pagalba. Jei žmogus nekeičia savo pozicijos – tik tuomet jis gali būti prilygintas pagoniui ir atskirtas nuo bendruomenės. Bet tai – jo apsisprendimas. Svarbu gyvenant žemėje „surišti – atrišti“. Juk nuo to priklauso dangus. Tad ir stenkimės visus pasitaikiusius mazgus atraišioti, o ne dar labiau užmazgyti, nes net ir tai, kas žmogiškai atrodo sunkiai pasiekiama, įmanoma kartu su Jėzumi. Nepaliaukime meldęsi net ir už savo priešus. Dievas, leidęs savo saulei tekėti visiems, bus kartu su mumis, ir į visus mūsų prašymus bei lūkesčius vienaip ar kitaip bus atsižvelgta...

SKELBIMAI

 

  • Rugsėjo 7 – 15 dienomis – Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.
  • Tėvelių, kurių vaikai šiemet rengsis Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams, susirinkimai vyks rugsėjo 19 ir 21 dienomis, o kurių vaikai rengsis Sutvirtinimo sakramentui – rugsėjo 28 dieną. Susirinkimų pradžia – 18.30 val.
  • Renkamos aukos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarijos vadovybė ir klierikai dėjoja Jums už aukas ir nuolat meldžiasi už Jus.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09. 12 (m) Švč. Mergelės Marijos Vardas.

09. 13 (M) šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.

09. 14 (F) ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

09. 15 (M) Švč. Mergelė Marija Sopulingoji.

09. 16 (M) šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai.

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas