Svetainės medis   Kontaktai  
 
POPIEŽIAUS intencija lapkritį – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę. ARKIVYSKUPIJOS – kad naujai atrastume Ligonių sakramento dvasinę naudą ir nebijotume naudotis.

EVANGELIJA PAGAL MATĄ 16, 21 – 27

 

 Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“  O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.

Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?  Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.

 

 

MINTYS PAMĄSTYMUI

 

Dar ir šiomis dienomis žmogus neretai turi klaidingą Mesijo įvaizdį susidaręs. Rodos, kad Mesijas tūno kažkur atsiskykėęs nuo žmonių, kad mesijiškumas – tik garbė. Šiandien Petro, ką tik išpažinusio, kad Jėzus yra Mesijas, kalbos stebina. Tačiau kiek jose glūdi tiesiog to, kuo žmonės tikėjo, kuo gyveno. Rodos, žmogus Mesiją gali nešiotis kišenėje, kad tik niekas Jo nesužeistų. Jėzus draudžia tokias kalbas, sakydamas, jog Mesijas negali būti patalpintas tik į kažkokią asmeninę erdvę, izoliuotas nuo žmonių patiriamų problemų bei skausmo. Anaip tol. Keliauti kartu su Jėzumi – nieko neturėti įsidėjus į kelionę. Apart kryžiaus. Keliauti su Jėzumi – būti Jo atspindžiu šių dienų gatvėse. Ar nebaugina tokia kelionė? Viešpats prisiėmė kryžių. Ryžosi laisvai atiduoti savo gyvybę, kad mes gyventume. O kaip elgiamės mes? Ar Jėzaus žodžiuose: „„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras“ randame prasmę, juk tie žodžiai – krikščionio, sekančio Kristumi – gyvenimo esmė. Mes esame kviečiami eiti su Kristumi. Tia reiškia – ne sau gyventi...

 

SKELBIMAI

 

  • Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis. Po Sumos Šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
  • Rugsėjo 1 dieną prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos metai, kadangi kitais metais bus minimos 300 Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo metinės. Atlaidai Trakuose rugsėjo 1 – 8 dienomis.
  • Rugsėjo 7 – 15 dienomis – Didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje. Rugsėjo 10 dieną vorganizuojama parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą. Dar yra vietų. Užsirašyti galima bažnyčios vestibiulyje arba raštinėje. Auka – 5 eurai.
  • Ateinantį trečiadienį melsimės už ligonius.
  • Ateinantis penktadienis – Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Šv. Mišių metu melsimės už Lietuvą ir jos žmones.
  • Pirmosios Komunijos pamokėlės. Vaikučių ir tėvelių pirmas susitikimas rugsėjo 19 arba 21 dienomis, maloniai kviečiame.
  • Bažnyčios vestibiulyje galite įsigyti   naują žurnalo „Artuma“ numerį,naują  žurnalo „Kelionė“ numerį,  taip pat - maldyną „Magnificat“,  meditacijų knygelę „Žodis tarp mūsų“, knygą „Don Kamilis“

Bažnyčia mini šventuosius:

 

09.08 (S)ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)

09.09 (m) šv. Petras Klaretas, kunigas

 

 

 

Kraujo relikvija

Šv. MIŠIOS prašant
šv. Jono Pauliaus II užtarimo –
kiekvieno mėnesio 22 dieną
12 valandą.

 
  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
© 2008 Kauno Gerojo Ganytojo parapija, info@dainavosparapija.lt
Sprendimas: BT-Group : Svetainių kūrimas